امام‌خمینی، زندگی، شخصیت، اندیشه و عمل (کتاب): تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۲۹ اسفند ۱۴۰۲

‏۲۸ اسفند ۱۴۰۲

‏۲۷ اسفند ۱۴۰۲

‏۲۶ اسفند ۱۴۰۲