ویکی امام خمینی:درباره

از ویکی امام خمینی

ویکی امام‌خمینی بخش اینترنتی دانشنامه امام‌خمینی است که با ابعاد و دامنه گسترده‌تر نسبت به «زندگی، شخصیت، اندیشه و عمل امام خمینی» و هر آنچه که مربوط به ایشان است تقدیم می‌گردد.

دانشنامه امام‌خمینی در مجموع تلاشی گسترده و طاقت‌فرسا از سوی چندصد نفر از عالمان، پژوهشگران، نویسندگان، مدیران و مجریان در بخش‌های مختلف مدیریت علمی و اجرایی، نگارش، ارزیابی، بازنویسی، بررسی‌ها و بازبینی‌های فردی و گروهیِ چندباره و ویرایش علمی و فنی و خدمات حروف‌زنی و تصاویر است که در دو مرحله دانشنامه مکتوب و دانشنامه اینترنتی (ویکی امام‌خمینی) طراحی شده است. دانشنامه مکتوب امام‌خمینی طی بیش از پانزده سال فعال و نیمه‌فعال و نیز چند سال رکود و توقف، در راستای شناساندن نسبی «زندگی، شخصیت، اندیشه و عمل» امام‌خمینی، با مدیریت و سرویراستاری آیت الله سیدضیاء مرتضوی سامان یافته و در سال ۱۴۰۰ به چاپ رسیده است. این دانشنامه دارای ۸۶۲ مدخل، ازجمله مدخل گسترده و جامع ویژه امام‌خمینی و بیش از ۵۰۰ مدخل ارجاعی، ازجمله برخی عنوان‌های مترادف است و افزون بر مجموعه تصاویر پایانی که شامل ۲۶۴ صفحه تصویر برگزیده است، بیش از یک‌سوم مقاله‌های آن مصور است. این دانشنامه با بیش از ۳میلیون و ۳۷۰هزار کلمه، در ۶۸۰۰صفحه کوشیده است ابعاد مختلف زندگی شخصی، ویژگی‌های شخصیتی، دیدگاه‌ها و عملکرد امام‌خمینی و مسائل پیرامونی و افراد مرتبط با ایشان را در حوزه‌های مختلف به شکل مستند، با تکیه بر منابع فراوان نشان دهد؛ نیز بخش‌های اندیشه‌ای را افزون بر مستندسازی علمی، با دیدگاه‌های دیگران بسنجد و پیشینه و ابعاد مختلف آن و تمایزهای قابل توجه آن را بنمایاند.

جهت حفظ هویت دانشنامه مکتوب، مداخل آن عیناً و بی کم‌وکاست در ویکی امام خمینی آمده و برای سهولت در ارجاعات علمی نیز، به متن pdf آن، لینک شده است و در فاز دوم (ویکی امام‌خمینی) تلاش می‌گردد تمام موضوعات مربوط به زندگی، شخصیت، اندیشه و عمل امام‌خمینی که محدودیت‌های دانشنامه مکتوب، مانع پرداخت آن‌ها بوده است، مورد توجه قرار گیرد.