اطلاعات در مورد «امام‌خمینی، زندگی، شخصیت، اندیشه و عمل (کتاب)»

اطلاعات پایه‌ای

عنوان نمایشیامام‌خمینی، زندگی، شخصیت، اندیشه و عمل (کتاب)
کلید پیش‌فرض مرتب‌سازیامام‌خمینی، زندگی، شخصیت، اندیشه و عمل (کتاب)
حجم صفحه (بایت)۷٬۱۳۲
شناسهٔ صفحه10035
زبان محتوای صفحهfa - فارسی
مدل محتوای صفحهویکی‌متن
‌فهرست‌کردن توسط ربات‌هامجاز
تعداد تغییرمسیرها به این صفحه۳
شمرده شده به عنوان صفحهٔ محتواییبله
تعداد زیرصفحه‌های این صفحه۰ (۰ تغییرمسیر; ۰ غیرتغییرمسیر)

محافظت صفحه

ویرایشهمهٔ کاربرها (بی‌پایان)
انتقالهمهٔ کاربرها (بی‌پایان)
مشاهدۀ سیاهۀ محافظت برای این صفحه.

تاریخچۀ ویرایش

سازندۀ صفحهFpshm (بحث | مشارکت‌ها)
تاریخ ایجاد صفحه‏۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۲۳:۵۵
آخرین ویرایشگرShams (بحث | مشارکت‌ها)
تاریخ آخرین ویرایش‏۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۰:۱۶
تعداد کلی ویرایش‌ها۱۱
تعداد کلی نویسندگان یکتا۲
تعداد ویرایش‌های اخیر (در ۳۰ روز گذشته)۰
تعداد نویسندگان یکتای اخیر۰

ويژگی‌های صفحه

ردهٔ پنهان ( ۵ )

این صفحه عضوی از ۵ ردهٔ پنهان است:

الگوهای تراگنجانش‌شده (۱۰)

الگوهای به‌کاررفته در این صفحه: