امام در آینه اسناد (کتاب): تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۲۵ شهریور ۱۴۰۲

‏۲۳ مرداد ۱۴۰۲

‏۱۵ تیر ۱۴۰۲

‏۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

‏۱۳ فروردین ۱۴۰۲

‏۲۱ بهمن ۱۴۰۱

‏۹ بهمن ۱۴۰۱

‏۲۹ دی ۱۴۰۱

‏۲۶ دی ۱۴۰۱

‏۷ دی ۱۴۰۱

‏۲۹ آذر ۱۴۰۱

‏۲۵ آذر ۱۴۰۱

‏۲۴ آذر ۱۴۰۱