حکما: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۱۶ مرداد ۱۴۰۲

‏۲۸ اسفند ۱۴۰۱

‏۲۱ بهمن ۱۴۰۱

‏۱۴ بهمن ۱۴۰۱

‏۱۰ بهمن ۱۴۰۱

‏۱۸ دی ۱۴۰۱

  • کنونیقبلی ‏۲۰:۳۶‏۱۸ دی ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۳۶S.hasani بحث مشارکت‌ها ۱۰۷٬۵۳۸ بایت +۱۰۷٬۵۳۸ صفحه‌ای تازه حاوی «'''حکما'''، فیلسوفان بزرگ مورد توجه و استناد امام‌خمینی. ==مقدمه== حکما جمع «حکیم»، از ریشه حکمت است که در اصل به معنای منع و بازداشتن است <ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۹۱؛ زبیدی، تاج العروس، ۱۶/۱۶۰.</ref> و به فهم معانی نیز از همین‌رو حکمت...» ایجاد کرد