فروع العلم الاجمالی (رساله): تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۲۷ مرداد ۱۴۰۲

‏۲۱ مرداد ۱۴۰۲

‏۱۳ فروردین ۱۴۰۲

‏۹ اسفند ۱۴۰۱

‏۲۴ بهمن ۱۴۰۱

‏۲۱ بهمن ۱۴۰۱

‏۱۱ بهمن ۱۴۰۱

‏۱۰ بهمن ۱۴۰۱

‏۲۶ دی ۱۴۰۱

‏۱۷ دی ۱۴۰۱