احزاب و گروه‌های سیاسی از دیدگاه امام‌خمینی (کتاب)

از ویکی امام خمینی
احزاب و گروه‌های سیاسی از دیدگاه امام‌خمینی (کتاب)
کتاب احزاب و گروه‌های سیاسی از دیدگاه امام‌خمینی .jpg
اطلاعات کتاب
عنواناحزاب و گروه‌های سیاسی از دیدگاه امام‌خمینی
نویسندهمؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی
موضوعاندیشه سیاسی امام‌خمینی
سبکگردآوری
زبانفارسی
تعداد جلد۱
اطلاعات نشر
مجموعهتبیان
ناشرمؤسسه چاپ و نشر عروج
محل نشرتهران
تاریخ نشر۱۳۸۵ش
نوبت چاپچاپ چهارم


احزاب و گروه‌های سیاسی از دیدگاه امام‌خمینی دفتر سی‌ودوم از آثار موضوعی تبیان‌ است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی استخراج و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. این اثر در پنج فصل به نحوه برخورد ایشان با احزاب و گروه‌های مختلف پرداخته است.

محتوا

تبیان مجموعه‌آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای امام‌خمینی با استناد به تألیفات ایشان، صحیفه امام و صحیفه نور درباره موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است.[۱] دفتر سی‌ودوم آن به احزاب و گروه‌های سیاسی از دیدگاه امام‌خمینی اختصاص دارد.

امام‌خمینی در سراسر عمر پربرکت خویش به‌عنوان شاهدی هوشیار و آگاه ناظر سیر تحولات احزاب و گروه‌های سیاسی در ایران بودند و در تمام دوران رهبری نهضت، بر اصلاح انحرافات این عرصه تأکید داشتند.[۲] از این‌رو، آشنایی با مواضع ایشان در باره احزاب، برای محققان و پژوهشگران اندیشه امام و علامندان به این مباحث حائز اهمیت است. بدین منظور، عبارت‌های امام‌خمینی در این زمینه، بدون هرگونه شرح و توضیحی عنوان‌بندی شده و با توجه به پیام صریح و اصلی آنها ذیل نزدیک‌ترین عنوان انتخابی قرار گرفته و از تکرار آنها در سایر عناوین خودداری شده است؛ به همین دلیل در بسیاری از موارد، ممکن است مطلبی که ذیل یک عنوان خاص آمده حاوی پیامی مربوط به عنوان دیگر نیز باشد که به استثنای موارد معدود، در عنوان بعدی تکرار نشده است. فهرست تفصیلی و فهرست مآخذ کلام امام نیز در پایان این مجموعه آورده شده است.[۳]

ساختار

‏ کتاب احزاب و گروه‌های سیاسی از دیدگاه امام‌خمینی، به همت سیدمحمد هاشمی‌تروجنی،‏ استخراج شده و مشتمل بر پنج فصل است:‏

 • فصل اول با عنوان «نحوه و علل پیدایش احزاب و گروه‌های سیاسی در ایران»، مباحثی همچون ایجاد احزاب فرمایشی توسط قدرت‌های استعماری با اهدافی همچون ایجاد تفرقه و اختلاف پرداخته.
 • فصل دوم با عنوان «کلیاتی درباره احزاب و گروه‌های سیاسی»، معیار شناخت احزاب و گروه‌ها، محدوده فعالیت، نحوه همکاری، زیان‌های گروه گرایی و غیره را بیان کرده.
 • فصل سوم نیز به «عملکرد کلی احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف بعد از پیروزی انقلاب اسلامی» اشاره شده.
 • فصل چهارم «توصیه‌ها و رهنمودهای امام‌خمینی» را در مورد احزاب و گروه‌های سیاسی مطرح کرده.
 • فصل پنجم نیز «بررسی موردی مهمترین احزاب و گروه‌های سیاسی» است.[۴]

ویژگی

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان‌های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است. [۵]

کتاب احزاب و گروه‌های سیاسی از دیدگاه امام‌خمینی بارها چاپ شده و چاپ چهارم آن سال ۱۳۸۵ش می‌باشد.

پانویس

 1. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، دانشنامه امام‌خمینی، ۱۴۰۰ ش، ج۳، ص۲۳۶؛ مستوفی، تبیان‌ها، مجله حضور، ۱۳۹۱ ش، شماره ۸۳
 2. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ۱۳۸۵ش، احزاب و گروه‌های سیاسی از دیدگاه امام‌خمینی، مقدمه، ص ب.
 3. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ۱۳۸۵ش، احزاب و گروه‌های سیاسی از دیدگاه امام‌خمینی، مقدمه، ص ج.
 4. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ۱۳۸۵ش، احزاب و گروه‌های سیاسی از دیدگاه امام‌خمینی، فهرست.
 5. «احزاب و گروه‌های سیاسی از دیدگاه امام‌خمینی».، پرتال امام‌خمینی.

منابع

 • مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، احزاب و گروه‌های سیاسی از دیدگاه امام‌خمینی- تبیان آثارموضوعی (دفتر سی و دوم)، تهران، ‏مؤسسه چاپ و نشر عروج‏، ‏چاپ چهارم،‏ ۱۳۸۵ش.
 • «احزاب و گروه‌های سیاسی از دیدگاه امام‌خمینی».، پرتال امام‌خمینی، تاریخ بازدید: ۴ خرداد ۱۴۰۳ش.
 • مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، دانشنامه امام‌خمینی، به کوشش سیدضیاء مرتضوی، تهران، ۱۴۰۰ش.
 • مستوفی، حسین، تبیان‌ها، مجموعه‌ای ارزشمند، از سخنان امام‌خمینی، مجله حضور، شماره ۸۳، ۱۳۹۱ش.