امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام‌خمینی (کتاب)

از ویکی امام خمینی
امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام‌خمینی (کتاب)
کتاب امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام‌خمینی.jpg
اطلاعات کتاب
عنوانامر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام‌خمینی
نویسندهمؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی
موضوعامر به معروف و نهی از منکر
سبکتوصفی
زبانفارسی
اطلاعات نشر
مجموعهتبیان
ناشرمؤسسه چاپ و نشر عروج
محل نشرتهران
تاریخ نشر۱۳۹۴ش
نوبت چاپچاپ هشتم


امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام‌خمینی دفتر بیست و یکم از آثار موضوعی تبیان است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. کلیات مباحثِ امر به معروف و نهی از منکر، شرایط چهارگانه و مراتب سه‌گانه آن، مباحث این مجموعه را تشکیل می‌دهد.

محتوا

تبیان مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای امام‌خمینی با استناد به تألیفات ایشان، صحیفه امام و صحیفه نور درباره موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است.[۱] دفتر بیست و یکم آن به «امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام‌خمینی» اختصاص دارد. امر به معروف و نهی از منکر از نظر شرعی و عقلی از مهمترین واجبات است، و اساسی‎ ‏است از اساس‌هایی که دین اسلام بر آن نهاده شده است، این دو موضوع از برترین‎ ‏عبادات و کامل‌ترین طاعات، و دری از درهای جهاد، و دعوت به سوی حق، و راهی برای‎ ‏هدایت خلق و مقاومت در برابر گمراهی و باطل است.[۲]

امام‌خمینی با نگرش وسیعی که به موضوع امر به معروف و نهی از منکر داشته‌اند و آن را فراتر از چند پند و تذکّر‎ ‏خصوصی و در موارد محدود و جزئی می‌دانسته‌اند، در آثار فقهی خود و در تمامی‎ ‏دستورات و فرامین انقلاب، و سپس در جمهوری اسلامی به احکام و لوازم امر و نهی‎ ‏ملتزم، و موارد ضروری را به مردم و سردمداران گوشزد می‌کرده‌اند. بنابراین، علاوه بر‎ ‏آنچه از ایشان به عنوان خاصّ در این موضوع نگاشته شده است، می‌توان دیدگاه‌ها و‎ ‏نظرهای ایشان را از سخنان و پیام‌ها و کارهای ایشان استخراج کرد. اثر حاضر با این‎ ‏نگرش به جمع‌آوری مطالب پرداخته و از این راه توانسته است نکات بسیاری را که در‎ ‏آثار فقهی فقیهان، و حتّی حضرت امام به آن اشاره نشده است، در منظر دید محققان و‎ ‏علاقه‌مندان قرار دهد.[۳]

ساختار

کتاب امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام‌خمینی، مشتمل بر سه بخش است:‏

 • بخش اوّل، «کلیات» که دارای چهار فصل است: اهمیت و آثار، وجوب امر به معروف‎ ‏و نهی از منکر، معروف‌ها و منکرها. در فصل معروف‌ها و منکرها سعی شده است مواردی را که امام در زمان حاضر و در‎ ‏جامعۀ معروف و یا منکر می‌شناسند، به خوانندگان معرّفی شود
 • بخش دوّم، شرایط چهارگانه: علم، احتمال تأثیر، اصرار بر گناه، عدم وجود مفسده‎ ‏می‌باشد.
 • بخش سوّم، مراتب سه‌گانه: مرتبۀ غیر زبانی، مرتبۀ امر و نهی زبانی، مرتبۀ اقدام و‎ ‏انکار عملی به علاوۀ رعایت مراتب در امر و نهی بحث شده است.[۴]

‏ویژگی

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان‌های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام‌خمینی آورده شده است.[۵] این کتاب بارها چاپ شده و چاپ هشتم آن سال ۱۳۹۴ش می‌باشد.

پانویس

 1. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، دانشنامه امام‌خمینی، ۱۴۰۰ ش، ج۳، ص۲۳۶؛ مستوفی، تبیان‌ها، مجله حضور، ۱۳۹۱ ش، شماره ۸۳
 2. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ۱۳۹۴ش، امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام‌خمینی، مقدمه، ص الف.
 3. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ۱۳۹۴ش، امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام‌خمینی، مقدمه، ص ح.
 4. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ۱۳۹۴ش، امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام‌خمینی، فهرست. ‏
 5. «امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام‌خمینی»، پرتال امام‌خمینی.

منابع

 • مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام‌خمینی- تبیان آثارموضوعی (دفتر بیست و یکم)، تهران، ‏مؤسسه چاپ و نشر عروج‏، ‏چاپ هشتم،‏ ۱۳۹۴ش.
 • «امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام‌خمینی»، پرتال امام‌خمینی، تاریخ بازدید: ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ش.
 • مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، دانشنامه امام‌خمینی، به کوشش سیدضیاء مرتضوی، تهران، ۱۴۰۰ش.
 • مستوفی، حسین، تبیان‌ها، مجموعه‌ای ارزشمند، از سخنان امام‌خمینی، مجله حضور، شماره ۸۳، ۱۳۹۱ش.