انتخابات در اندیشه امام‌خمینی (کتاب)

از ویکی امام خمینی
انتخابات در اندیشه امام‌خمینی (کتاب)
کتاب انتخابات در اندیشه امام‌خمینی.jpg
اطلاعات کتاب
عنوانانتخابات در اندیشه امام‌خمینی
موضوعانتخابات
سبکتبیین
زبانفارسی
اطلاعات نشر
ناشرمؤسسه چاپ و نشر
محل نشرتهران
تاریخ نشر۱۳۹۴‏‏ش
نوبت چاپچاپ هشتم


انتخابات در اندیشه امام‌خمینی دفتر اول از آثار موضوعی تبیان است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. این اثر در برگیرنده رهنمودهای امام‌خمینی در خصوص نقش و اهمیت انتخابات و ضرورت حضور گسترده ملت در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی است‎.‎ ‏این کتاب حاوی، معیارهای انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده نیز می‌باشد. ‎

محتوا

تبیان مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای امام‌خمینی با استناد به تألیفات ایشان، صحیفه امام و صحیفه نور درباره موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است.[۱] جلد اول آن به «انتخابات در اندیشه امام‌خمینی» اختصاص دارد. ضرورت شناخت صحیح و دقیقی از افکار و تئوری امام‌خمینی در تبیین نظریه جمهوری اسلامی و تفسیر نظام مردم‌سالاری دینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی را بر آن داشت به تدوین نظریات ایشان در این زمینه اقدام نماید که در این مجموعه، متن سخنان و پیام‌های امام‌خمینی به صورت موضوعی بر اساس عناوین مندرج در فهرست گردآوری شده است.[۲]

ساختار

‏ ‏ کتاب انتخابات در اندیشه امام‌خمینی، در چهار فصل ساماندهی شده است. فصل اول به موضوع انتخابات به صورت کلی اختصاص یافته و منحصر به انتخابات خاص نمی‌باشد. در این فصل فرازهایی از رهنمودهای امام‌خمینی، برگرفته از سخنان و پیام‌های ایشان در مناسبت‌های مختلف و انتخابات گذشته در رابطه با «اهمیت انتخابات و نقش مردم»، «معیارهای انتخاب» و «تبلیغات انتخاباتی» تنظیم گردیده است.[۳]

فصل دوم به انتخابات و رفراندوم‌های عام یا فراتر از قوه مقننه اختصاص یافته و فصل سوم به قوه مقننه، اعم از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و انتخابات مربوط به آن پرداخته شده است.

در فصل چهارم، منظور، ارائه قطعات کوتاه و به اصطلاح کلمات قصار امام‌خمینی در مجموعه موضوعات مربوط به انتخابات و مجلس بوده است که نوعاً در فعالیت‌های تبلیغاتی مورد نیاز است. مطالب این فصل، برگرفته از مجموعه مباحث سایر فصول است و تفصیل آنها در جای خود آمده است. ‏همچنین در ابتدای کتاب نیز سه پیام و سخنرانی که هر یک اختصاص به یکی از سه دوره مجلس شورای اسلامی داشته است، به صورت جامع آورده شده است تا نمونه‌ای باشد بر نگرش امام‌خمینی نسبت به انتخابات و سه دوره اول مجلس شورای اسلامی.[۴]

ویژگی

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان‌های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.[۵] کتاب انتخابات در اندیشه امام‌خمینی، بارها تجدید چاپ شده است که چاپ هشتم آن در سال ۱۳۹۴ش بوده است.

پانویس

  1. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، دانشنامه امام‌خمینی، ۱۴۰۰ ش، ج۳، ص۲۳۶؛ مستوفی، تبیان‌ها، مجله حضور، ۱۳۹۱ ش، شماره ۸۳.
  2. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ۱۳۹۴ش، انتخابات در اندیشه امام‌خمینی، مقدمه، ص ب.
  3. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ۱۳۹۴ش، انتخابات در اندیشه امام‌خمینی، مقدمه، ص ب. ‏
  4. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ۱۳۹۴ش، انتخابات در اندیشه امام‌خمینی، مقدمه، ص ب. ‏
  5. «انتخابات در اندیشه امام‌خمینی»، پرتال امام‌خمینی.

منابع

  • مستوفی، حسین، تبیان‌ها، مجموعه‌ای ارزشمند، از سخنان امام‌خمینی، مجله حضور، شماره ۸۳، ۱۳۹۱ش.
  • مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، دانشنامه امام‌خمینی، به کوشش سیدضیاء مرتضوی، تهران، ۱۴۰۰ش.
  • مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، انتخابات در اندیشه‏ ‏امام‌خمینی‏ - تبیان آثار موضوعی (دفتر اول)، تهران، ‏مؤسسه چاپ ونشر عروج‏، ‏چاپ هشتم، ‏ ‏۱۳۹۴‏ش.
  • «انتخابات در اندیشه امام‌خمینی»، پرتال امام‌خمینی، تاریخ بازدید: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ش.