اندیشه امام‌خمینی درباره تغییر جامعه (کتاب)

از ویکی امام خمینی
اندیشه امام‌خمینی درباره تغییر جامعه (کتاب)
اندیشه امام‌خمینی درباره تغییر جامعه.jpg
اطلاعات کتاب
عنواناندیشۀ امام‌خمینی دربارۀ تغییر جامعه
نویسندهغلامرضا صدیق اورعی
تاریخ نگارش۱۳۷۳ش
موضوعتغییر جامعه
سبکتحلیلی
زبانفارسی
اطلاعات نشر
ناشرمحراب قلم
محل نشرتهران
تاریخ نشر۱۳۷۷ش
نوبت چاپسوم
شمارگان۳۳۰۰


اندیشۀ امام‌خمینی دربارۀ تغییر جامعه، از غلامرضا صدیق اورعی، تلاشی برای ارائۀ منظم تفکر اجتماعی امام‌خمینی دربارۀ تغییر جامعه در نخستین سال‌های پس از رحلت ایشان است. این کتاب، رسالۀ کارشناسی ارشد نویسنده بوده است.

مؤلف

غلامرضا صدیق اورعی (متواد ۱۳۳۶ش)، استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد است. از این نویسنده، کتاب‌ها و مقالات متعددی منتشر شده است.

اهمیت

کتاب اندیشۀ امام‌خمینی دربارۀ تغییر جامعه، یکی از نخستین کتاب‌هایی است که دربارۀ اندیشۀ اجتماعی امام‌خمینی به‌طور منظم و علمی، تحقیق و نگارش شده است.[۱] به نظر نویسنده، اهمیت تحقیق در اندیشۀ امام‌خمینی از آن رو است که ایشان افزون بر آن که از وارثان علوم اسلامی محسوب می‌شود -که تحقیق در اندیشۀ آنان، کاری آکادمیک است – متفکری اسلامی است که شاهد تحولات اجتماعی بسیاری بوده است و دربارۀ این انقلاب‌ها و تحولات، از منظر یک عالم اسلامی اظهارنظر کرده است. بنابراین تفکرات ایشان نسبت به اندیشۀ بسیاری دیگر از بزرگان گذشته، غنی‌تر و اصیل‌تر است.[۲] نویسنده در این تحقیق - که رسالۀ دورۀ کارشناسی ارشد او است – بیش از هفت‌هزار صفحه گفتار و نوشتار را بررسی کرده است.

ساختار

کتاب اندیشۀ امام‌خمینی دربارۀ تغییر جامعه، شامل پیشگفتار، مقدمه و شش فصل است: آسیب‌های شناسایی‌شدۀ جامعه توسط متفکر؛

  • ویژگی جامعۀ سالم؛
  • راه‌های اصلاح؛
  • تغییرکننده چیست؛
  • عوامل و شرایط مناسب یا نامناسب؛
  • دوستان و دشمنان تغییر.

فهرست کتاب‌هایی که نویسنده در نگارش کتاب از آن بهره برده است نیز پایان‌بخش کتاب است.[۳] نویسنده کتاب، در پایان کتاب، ۱۶ منبع فارسی و عربی مورد استفاده را فهرست کرده است.[۴]

وضعیت نشر

کتاب اندیشه امام‌خمینی دربارۀ تغییر جامعه در ۱۴۴ صفحه، نخستین بار در سال ۱۳۷۳ش و در ۵۰۰۰ نسخه به همت نشر محراب قلم منتشر شد. چاپ دوم کتاب در سال ۱۳۷۵ش، با ۳۳۰۰ نسخه بود. همچنین در سال ۱۳۷۷ با ۳۳۰۰ نسخه، به چاپ سوم رسید.

پانویس

  1. صدیق اورعی، اندیشۀ امام‌خمینی دربارۀ تغییر جامعه، ص۴۲.
  2. صدیق اورعی، اندیشۀ امام‌خمینی دربارۀ تغییر جامعه، ص۱۶-۱۷.
  3. صدیق اورعی، اندیشۀ امام‌خمینی دربارۀ تغییر جامعه، فهرست کتاب.
  4. صدیق اورعی، اندیشۀ امام‌خمینی دربارۀ تغییر جامعه، فهرست منابع.

منابع

  • صدیق اورعی، غلامرضا، اندیشۀ امام‌خمینی دربارۀ تغییر جامعه، تهران، محراب قلم، چاپ سوم، ۱۳۷۷ش.