اندیشه سیاسی امام‌خمینی و نسل سوم انقلاب اسلامی ایران (کتاب)

از ویکی امام خمینی
اندیشه سیاسی امام‌خمینی و نسل سوم انقلاب اسلامی ایران (کتاب)
اندیشه سیاسی امام‌خمینی و نسل سوم انقلاب اسلامی.webp
اطلاعات کتاب
عنواناندیشه سیاسی امام‌خمینی و نسل سوم انقلاب اسلامی
نویسندهعلی اکبری معلم
تاریخ نگارش۱۳۹۳ش
موضوعاندیشه سیاسی امام‌خمینی
سبکتحلیلی
زبانفارسی
تعداد صفحات۳۹۲
اطلاعات نشر
ناشرپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محل نشرقم
تاریخ نشر۱۳۹۳ش
نوبت چاپاول


اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی و نسل سوم انقلاب اسلامی ایران، پیمایشی آماری برای سنجش میزان آشنایی نسل سوم انقلاب با اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی و درصد موفقیت نظام در این انتقال است.

مؤلف

علی اکبری معلم، دارای مدرک دکترای علوم سیاسی و استادیار در پژوهشکدۀ علوم و اندیشۀ سیاسی است. از جمله فعالیت علمی او تدریس و تألیف چهار کتاب و چندین مقاله ثبت شده است.[۱]

اهمیت

تردیدی نیست که برای تحقق اهداف انقلاب، انگیزه، آمادگی و پایداری لازم است. از همین رو است که آشنایی نسل سوم انقلاب –که ناگزیر مسئولیت ادارۀ کشور را به عهده خواهد گرفت- با اندیشه‌های امام‌خمینی، به‌ویژه اندیشۀ سیاسی ایشان، به عنوان مبنای تشکیل نظام، ضروری است؛ چراکه مقدمه و اساس التزام عملی، آشنایی است. اهمیت تحلیل درست وضع موجود، شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها برای حفظ و ارتقای مشروعیت و استمرار حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، اهمیت این پژوهش را نشان می‌دهد. کتاب اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی و نسل سوم انقلاب اسلامی ایران، بر آن است تا میزان آشنایی نسل سوم انقلاب را با اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی بسنجد و برای این سنجش، از روش پیمایش بهره گرفته است. جامعۀ آماری این پژوهش، دانشجویان و طلاب قم است.[۲]

ساختار

کتاب اندیشه سیاسی امام‌خمینی و نسل سوم انقلاب اسلامی ایران، شامل چهار فصل است.

 • فصل اول به اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی، مبانی آن مانند هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی، و مفاهیم بنیادی این اندیشه در سه قسم فلسفۀ سیاسی، فقه سیاسی و اخلاق سیاسی.
 • فصل دوم، مختص روش‌شناسی است و مباحثی از قبیل روش تحقیق، جمعیت آماری، کیفیت سنجش و تحلیل آماری را در بر می‌گیرد.
 • فصل سوم، یافته‌های تحقیق را در قالب یافته‌های توصیفی و تحلیلی بیان کرده است.
 • فصل چهارم نیز به نتیجه‌گیری و بیان پیشنهادها و راهکارهای مناسب برای افزایش آشنایی نسل سوم انقلاب با اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی اختصاص دارد. پایان‌بخش کتاب، دو پیوست، فهرست منابع و نمایه‌ها است.[۳] در فهرست منابع پایانی کتاب، فهرست ۶۳ کتاب و مقاله که در پژوهش حاضر مورد استناد قرار گرفته‌اند، آمده است.[۴]

وضعیت نشر

کتاب اندیشه سیاسی امام‌خمینی و نسل سوم انقلاب اسلامی ایران، در معاونت پژوهش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در سال ۱۳۹۳ش، با ۳۹۲ صفحه و در ۸۰۰ نسخه منتشر شد.[۵]

پانویس

 1. «شناسنامه علمی اعضای هیئت علمی، دکتر علی اکبری معلم»، سایت پژوهشگاه علوم و فرهنگی اسلامی.
 2. اکبری معلم، اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی و نسل سوم، ص ۱۹-۲۰ و ۲۴.
 3. اکبری معلم، اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی و نسل سوم، فهرست مطالب و ص۴۳-۴۴.
 4. اکبری معلم، اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی و نسل سوم، ص۳۷۳-۳۷۸.
 5. اکبری معلم، اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی و نسل سوم، مشخصات نشر.

منابع

 • اکبری معلم، علی، اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی و نسل سوم انقلاب اسلامی ایران، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، معاونت پژوهش، چاپ اول، ۱۳۹۳ش.
 • «شناسنامه علمی اعضای هیئت علمی، دکتر علی اکبری معلم»، سایت پژوهشگاه علوم و فرهنگی اسلامی، تاریخ بازدید: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ش.