اندیشه سیاسی و مدیریت از دیدگاه امام‌خمینی (کتاب)

از ویکی امام خمینی
اندیشه سیاسی و مدیریت از دیدگاه امام‌خمینی (کتاب)
اطلاعات کتاب
عنواناندیشه سیاسی و مدیریت از دیدگاه امام‌خمینی
نویسندهیحیی فوزی
موضوعاندیشه سیاسی و مدیریت
سبکتحلیلی
زبانفارسی
تعداد صفحات۲۸۹
اطلاعات نشر
ناشرانتشارات نقش گستران بهار
تاریخ نشر۱۳۸۹ش
شمارگان۱۰۰۰


اندیشۀ سیاسی و مدیریت از دیدگاه امام‌خمینی، از یحیی فوزی کتابی آموزشی، به درخواست دفتر آموزش و پژوهش استانداری تهران است که با هدف آموزش غیرحضوری کارکنان دولت تدوین شده است.

مؤلف

یحیی فوزی تویسرکانی (متولد ۱۳۳۹ش)، دارای مدرک دکتری علوم سیاسی از دانشگاه تهران و عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. وی مسئولیت‌های علمی و آموزشی چندی برعهده داشته است. از فوزی تویسرکانی چند کتاب و بیش از ۵۰ مقاله ثبت شده است. موضوع بیشترِ این مقالات انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران، امام‌خمینی و عدالت است. وی همچنین در سال ۱۴۰۲ش، رئیس کنفرانس نخستین همایش ملی روش‌های پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی: رویکردهای نوپدید و چالش‌های پیش رو بود [۱]

اهمیت

شناخت نظام اندیشه‌ای امام‌خمینی به عنوان نظریه‌پرداز انقلاب اسلامی و مصلح دینی، شاخص مناسبی برای ارزیابی مسیر درست حرکت انقلاب و نیز پاسخ به دغدغه‌ها و پرسش‌های امروز در مواجهه با مشکلات ناشی از تعارض دین و دنیا است. ایشان از یک مدل توسعه و پیشرفت حمایت کرد که می‌تواند با معنویت نیز همراه باشد. به دلیل نظام‌مند بودن اندیشۀ امام‌خمینی، شناخت اندیشۀ مدیریتی ایشان کاملاً با ابعاد دیگر اندیشۀ ایشان پیوند دارد.[۲]

ساختار

کتاب اندیشۀ سیاسی و مدیریت از دیدگاه امام‌خمینی، پس از فهرست مطالب، پیشگفتار و مقدمه، شامل چهار فصل است و هر فصل، گفتارهایی دارد:

 • فصل اول، مبانی و خاستگاه اندیشۀ سیاسی و مدیریتی امام‌خمینی:
 1. مبانی نظری اندیشۀ امام‌خمینی
 2. بستر سیاسی اجتماعی اندیشۀ امام‌خمینی
 • فصل دوم، اصول و مباحث محوری در اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی:
 1. جایگاه سیاست در اسلام،
 2. حکومت اسلامی،
 3. ولایت فقیه،
 4. مردم و حقوق اساسی ایشان در حکومت اسلامی؛
 • فصل سوم، جهت‌گیری‌های مهم نظام اسلامی در اندیشۀ امام‌خمینی:
 1. تلاش برای تحقق نظام سیاسی مستقل،
 2. تلاش برای تحقق عدالت،
 3. تلاش برای احیای هویت اسلامی در جامعه،
 4. تلاش برای تحقق آزادی‌های مشروع اجتماعی؛
 • فصل چهارم: ویژگی‌های اندیشه و سیرۀ مدیریتی امام‌خمینی:
 1. نوع نگاه امام به مدیریت،
 2. دیدگاه امام در مورد ارکان مدیریت،
 3. معیارها و ویژگی‌های مدیران در دیدگاه و سیرۀ امام،
 4. محدودۀ اختیارات مدیران در اعمال سیاست‌ها، در نظام اسلامی و دیدگاه امام،
 5. ویژگی‌های سیرۀ مدیریتی امام‌خمینی[۳]

به دلیل آموزشی بودن کتاب، در پایان هر فصل، نمونه پرسش‌هایی طراحی شده است.

وضعیت نشر

کتاب اندیشۀ سیاسی و مدیریت از دیدگاه امام‌خمینی، از سری کتاب‌های آشنایی با اندیشه و سیرۀ امام‌خمینی است که دفتر آموزش و پژوهش استانداری تهران منتشر کرده است. انتشارات نقش گستران بهار، این کتاب را در سال ۱۳۸۹ش، با ۲۸۹ صفحه و در ۱۰۰۰ نسخه منتشر کرد.[۴] در فهرست منابع پایانی، بیش از ۱۰۰ عنوان، کتاب و مقاله نام برده شده است.

پانویس

 1. «یحیی فوزی تویسرکانی»، باشگاه خبرنگاران جوان.
 2. فوزی، اندیشه‌های سیاسی و مدیریت، ص۱-۲.
 3. فوزی، اندیشه‌های سیاسی و مدیریت، فهرست مطالب.
 4. فوزی، اندیشه‌های سیاسی و مدیریت، شناسنامه کتاب.

منابع

 • فوزی، یحیی، اندیشۀ سیاسی و مدیریت از دیدگاه امام‌خمینی، تهران، نقش گستران بهار، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
 • یحیی فوزی تویسرکانی»، باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ بازدید: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ش.