حکمرانی مطلوب در اندیشه امام‌خمینی (کتاب)

از ویکی امام خمینی
حکمرانی مطلوب در اندیشه امام‌خمینی (کتاب)
اطلاعات کتاب
عنوانحکمرانی مطلوب در اندیشه امام‌خمینی
نویسندهعبدالحسین ضمیری
تاریخ نگارش۱۳۸۸ش
موضوعاندیشه سیاسی امام‌خمینی
سبکتحلیلی
زبانفارسی
تعداد صفحات۲۵۲
اطلاعات نشر
ناشردانشگاه آزاد اسلاد اسلامی
محل نشرتهران
تاریخ نشر۱۳۸۸ش
نوبت چاپاول
شمارگان۱۲۰۰


حکمرانی مطلوب در اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی، یکی از مهم‌ترین موضوعات فلسفۀ سیاسی با عنوان حکمرانی مطلوب را در اندیشه و سلوک امام‌خمینی بررسی کرده است.

مؤلف

عبدالحسین ضمیری، مؤلف کتاب است و از او چند مقاله و کتاب منتشر شده است.

اهمیت

از آن‌جا که ارائۀ الگوی مطلوب حکمرانی بر اساس دین اسلام، یکی از مهم‌ترین اهداف امام‌خمینی و نظام جمهوری اسلامی بود، مطالعۀ تجربیات کشورهای مختلف و برنامه‌های نهادهای بین‌المللی که روی ایدۀ حکمرانی مطلوب کار و تحقیق کرده‌اند، ضرورت و اهمیت به‌سزایی دارد. به نظر نویسنده کتاب حکمرانی مطلوب در اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی، پرداختن به ابعاد نظری و نیز رویکرد عملی امام‌خمینی به امر حکومت، راهنما و ضابطۀ حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی را مشخص می‌کند و برای توسعۀ بیشتر کشور سودمند خواهد بود.[۱]

ساختار

کتاب حکمرانی مطلوب در اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی، پس از مقدمه و فهرست مطالب، شامل ۳ فصل، بخش نتیجه‌گیری و در نهایت فهرست منایع پایانی است. فصل‌های سه‌گانه کتاب عبارت‌اند از:

  • تاریخچه و مفاهیم (در این فصل، ضمن بیان تاریخچۀ حکمرانی مطلوب، مفاهیم و مبانی آن بررسی و شاخصه‌ها و مؤلفه‌های آن در ادبیات سیاسی بیان شده است)؛
  • مبانی نظری حکمرانی خوب در اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی؛
  • امام‌خمینی و حکمرانی خوب در عمل (در این فصل، برخی از یافته‌های تحقیق بیان شده است). در بخش نتیجه‌گیری، پیشنهادات و راهبردهایی برای تحقق حکمرانی مطلوب با توجه به دیدگاه‌های امام‌خمینی برشمرده شده است.[۲] در فهرست منابع کتاب، از ۴۷ کتاب فارسی، ۴ منبع لاتین، ۵ مقالۀ پژوهشی، ۲ پایان‌نامه و ۱۴ پایگاه اینترنتی نام برده است.[۳]

وضعیت نشر

کتاب حکمرانی مطلوب در اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی، در سال ۱۳۸۸ش، با ۲۵۲ صفحه و در۱۲۰۰ نسخه منتشر شد. انتشار این کتاب، به سفارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و به همت دفتر گسترش تولید علم در دانشگاه آزاد اسلامی، معاونت پژوهشی بود.[۴]

پانویس

  1. ضمیری، حکمرانی مطلوب در اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی، ص۱۲.
  2. ضمیری، حکمرانی مطلوب در اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی، فهرست مطالب و ص۱۴-۱۵.
  3. ضمیری، حکمرانی مطلوب در اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی، ص۲۴۷-۲۵۲.
  4. ضمیری، حکمرانی مطلوب در اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی، شناسنامه کتاب.

منابع

  • ضمیری، عبدالحسین، حکمرانی مطلوب در اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر گسترش تولید علم، چاپ اول، ۱۳۸۸ش.