درآمدی بر رهبری سیاسی امام‌خمینی (کتاب)

از ویکی امام خمینی
درآمدی بر رهبری سیاسی امام‌خمینی (کتاب)
درآمدی بر رهبری سیاسی امام‌خمینی.jpg
اطلاعات کتاب
عنوانکتاب درآمدی بر رهبری سیاسی امام‌خمینی
نام‌های دیگردرآمدی بر رهبری سیاسی امام‌خمینی با تأکید بر عمل نهادی، مدیریت نخبگان و رابطه مردمی
نویسندهسیدرضا شاکری
تاریخ نگارش۱۳۹۷ش
موضوعاندیشه سیاسی امام‌خمینی
سبکتحلیلی
زبانفارسی
تعداد جلد۱
تعداد صفحات۳۶۵
اطلاعات نشر
ناشرمؤسسه چاپ و نشر عروج
محل نشرتهران
تاریخ نشر۱۳۹۷ش
نوبت چاپاول
شمارگان۱۰۰۰


درآمدی بر رهبری سیاسی امام‌خمینی با تأکید بر عمل نهادی، مدیریت نخبگان و رابطه مردمی، حاصل طرح پژوهشی مشترک بین مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی و گروه پژوهشی علوم سیاسی جهاد دانشگاهی است.

مؤلف

سیدرضا شاکری، نویسندۀ کتاب، عضو هیئت‌علمی پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی و نویسنده مقالاتی در موضوعات فلسفه سیاسی، نظریه سیاسی، تجدد و سیاست است.

اهمیت کتاب

در دورۀ کنونی و در پرتو امر توسعه برای ایران و نیز موقعیت ایران در خاورمیانه، موضوعیت رهبری سیاسی اهمیتی دو چندان می‌یابد. در الگوهای جدید، بر بعد انسانی رهبری سیاسی تأکید می‌شود. به این معنا که رهبران فقط با نقش‌های دولتی و نهادهای سیاسی سروکار ندارند، بلکه اساساً با انسان مواجه‌اند. توسعه به مثابه یک موقعیت مستمر ملی، منطقه‌ای و جهانی، اهمیت رهبری سیاسی را از نو به میان می‌آورد.[۱]

ساختار

کتاب درآمدی بر رهبری سیاسی امام‌خمینی، پس از فهرست مطالب و پیشگفتار، شامل پنج فصل است:

  • روش‌شناسی و تدوین مؤلفه‌های رهبری سیاسی
  • زمینه‌های فکری، تاریخی و اجتماعی-سیاسی رهبری سیاسی
  • ابعاد عمل نهادی در فرایند رهبری سیاسی
  • مدیریت بر نخبگان سیاسی
  • امام‌خمینی و رابطۀ مردمی.

هر فصل، مقدمه و نتیجه‌گیری جداگانه دارد. در پایان هم پیگفتار، پیشنهادها و فهرست منابع و مآخذ آمده است.[۲] در بخش کتابنامه، نویسنده از ۷۸ منبع (کتاب، مقاله و روزنامه) فارسی و ۷۷ منبع انگلیسی نام برده است و مشخصات آنها را ذکر کرده است.[۳]

وضعیت نشر

کتاب درآمدی بر رهبری سیاسی امام‌خمینی، که با همکاری مشترک مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی و گروه پژوهشی علوم سیاسی جهاد دانشگاهی تدوین شده است، در سال ۱۳۹۷ش با ۳۶۵ صفحه و شمارگان ۱۰۰۰ نسخه منتشر شد. ناشر این اثر مؤسسۀ چاپ و نشر عروج است.[۴]

پانویس

  1. شاکری، درآمدی بر رهبری سیاسی امام‌خمینی، ص۱۲-۱۶.
  2. شاکری، درآمدی بر رهبری سیاسی امام‌خمینی، فهرست مطالب.
  3. شاکری، درآمدی بر رهبری سیاسی امام‌خمینی، ص۲۵۱-۲۶۵.
  4. شاکری، درآمدی بر رهبری سیاسی امام‌خمینی، مشخصات نشر.

منابع

  • شاکری، رضا، درآمدی بر رهبری سیاسی امام‌خمینی، با تأکید بر عمل نهادی؛ مدیریت نخبگان و رابطۀ مردمی، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، نشر عروج، چاپ اول، ۱۳۹۷ش.