روحانیت و حوزه‌های علمیه از دیدگاه امام‌خمینی (کتاب)

از ویکی امام خمینی
روحانیت و حوزه‌های علمیه از دیدگاه امام‌خمینی (کتاب)
کتاب روحانیت و حوزه‌های علمیه از دیدگاه امام خمینی.jpg
اطلاعات کتاب
عنوانروحانیت و حوزه‌های علمیه از دیدگاه امام‌خمینی
موضوعروحانیت و حوزه‌های علمیه از دیدگاه امام‌خمینی
سبکتبیین
زبانفارسی
اطلاعات نشر
مجموعهتبیان
ناشرمؤسسه چاپ و نشر عروج
محل نشرتهران
تاریخ نشر۱۳۹۱‏ش
نوبت چاپچاپ پنجم


روحانیت و حوزه‌های علمیه از دیدگاه امام‌خمینی دفتر دهم از آثار موضوعی تبیان‌ است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. این اثر عناوینی چون هویت روحانیت، هشدارها و توصیه‌ها و حوزه‌های علمیه از دیدگاه امام‌خمینی را شامل می‌شود.

محتوا

تبیان مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای امام‌خمینی با استناد به تألیفات ایشان، صحیفه امام و صحیفه نور درباره موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است.[۱]دفتر دهم آن به «روحانیت و حوزه‌های علمیه از دیدگاه امام‌خمینی» اختصاص دارد.

از آنجا که حوزه‌های علمیه و علمای متعهد در طول تاریخ اسلام و تشیع، مهم‌ترین پایگاه محکم اسلام در برابر حملات و انحرافات و کجروی‌ها بوده‌اند، امام راحل نیز در عالی‌ترین جایگاه این نهاد؛ یعنی مرجعیت، از نقش خطیر و والای این قشر غافل نبوده و دارای دیدگاه‌های ژرف و منحصربه‌فرد در این زمینه می‌باشند که در این مجموعه تحت عناوین هویت روحانیت، وظایف و مسؤلیت‌های روحانیت، آفت‌های فردی و اجتماهی روحانیت، هشدارها و توصیه‌ها و حوزه‌های علمیه گرد آمده است.[۲]

در این مجموعه همچنین، چهار پیام و سخنرانی که طی آن اختصاصاً به مباحث مرتبط به روحانیت پرداخته شده بود، به‌صورت جامع و تفکیک‌نشده آورده شد تا کلیت نگرش امام‌خمینی در این‌گونه خطاب‌ها محفوظ بماند.[۳]

ساختار

کتاب روحانیت و حوزه‌های علمیه از دیدگاه امام‌خمینی، در چهار فصل ساماندهی شده است:

فصل اول این اثر با عنوان سخن آشنا به نقش روحانیت در احیای اسلام و لزوم تهذیب نفس و وحدت کلمه پرداخته است. در بخش دوم نیز هویت روحانیت و در بخش سوم وظایف و مسئولیت‌های این قشر از بیان حضرت امام بیان شده و در بخش چهارم آفت‌های فردی و اجتماعی روحانیت، در بخش پنجم هشدارها و توصیه‌ها و در بخش ششم حوزه‌های علمیه از دیدگاه امام‌خمینی تدوین شده است.[۴]

‏ویژگی

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان‌های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.[۵] کتاب روحانیت و حوزه‌های علمیه از دیدگاه امام‌خمینی، بارها چاپ شده و چاپ پنجم آن سال ۱۳۹۱ش می‌باشد.

پانویس

  1. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، دانشنامه امام‌خمینی، ۱۴۰۰ ش، ج۳، ص۲۳۶؛ مستوفی، تبیان‌ها، مجله حضور، ۱۳۹۱ ش، شماره ۸۳.
  2. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ۱۳۹۱ش، روحانیت و حوزه‌های علمیه از دیدگاه امام‌خمینی، مقدمه.
  3. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ۱۳۹۱ش، روحانیت و حوزه‌های علمیه از دیدگاه امام‌خمینی، مقدمه.
  4. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ۱۳۹۱ش، روحانیت و حوزه‌های علمیه از دیدگاه امام‌خمینی، فهرست.
  5. پرتال امام‌خمینی، روحانیت و حوزه‌های علمیه از دیدگاه امام‌خمینی.

منابع

  • مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، دانشنامه امام‌خمینی، به کوشش سیدضیاء مرتضوی، تهران، ۱۴۰۰ش.
  • مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، روحانیت و حوزه‌های علمیه از دیدگاه امام‌خمینی‏ - تبیان آثارموضوعی(دفتر دهم)، تهران، ‏مؤسسه چاپ و نشر عروج‏، ‏چاپ پنجم،‏ ‏۱۳۹۱‏ ش.
  • مستوفی، حسین، تبیان‌ها، مجموعه‌ای ارزشمند، از سخنان امام‌خمینی، مجله حضور، شماره ۸۳، ۱۳۹۱ش.
  • روحانیت و حوزه‌های علمیه از دیدگاه امام‌خمینی، پرتال امام‌خمینی، تاریخ بازدید: ۲۲ فروردین ۱۴۰۳ش.