صدور انقلاب از دیدگاه امام‌خمینی (کتاب)

از ویکی امام خمینی
صدور انقلاب از دیدگاه امام‌خمینی (کتاب)
کتاب صدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی.jpg
اطلاعات کتاب
عنوانصدور انقلاب از دیدگاه امام‌خمینی
نویسندهمؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی
موضوعدیدگاه امام‌خمینی درباره صدور انقلاب
سبکتفسیر و تبیین
زبانفارسی
تعداد جلد۱
اطلاعات نشر
مجموعهتبیان
ناشرمؤسسه چاپ و نشر عروج
محل نشرتهران
تاریخ نشر۱۳۸۴ش
نوبت چاپچاپ چهارم


صدور انقلاب از دیدگاه امام‌خمینی دفتر ششم از آثار موضوعی تبیان است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. این مجموعه مباحثی از قبیل صدور انقلاب ویژگی اجتناب‌ناپذیر انقلاب اسلامی، اندیشه و عزم راسخ در جهت صدور انقلاب، عوامل، شرایط و شیوه‌های صدور انقلاب، دوستان و پذیرندگان انقلاب اسلامی و هراس دشمنان از صدور انقلاب اسلامی، را از از دیدگاه امام‌خمینی مورد توجه قرار داده است.

محتوا

تبیان مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای امام‌خمینی با استناد به تألیفات ایشان، صحیفه امام و صحیفه نور درباره موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است.[۱] جلد ششم آن به «صدور انقلاب از دیدگاه امام‌خمینی» اختصاص دارد.

‏از دیدگاه امام‌خمینی در هر فعالیت اجتماعی مؤمنانه، وفاداری به ارزش‌های والای اسلام و عمل به آنها در اولویت قرار دارد‎ ‏و اسلام دین تمامی ابناء بشر است. پس اعتقاد به ارزش‌های اسلامی مبیّن نوعی احساس‎ ‏مسئولیت نسبت به جامعه جهانی است. ماهیت اصلی این تفکر، مبتنی بر نفی ظلم و‎ ‏ظلم‌پذیری، نفی سلطه و سلطه‌گری و نفی سکوت و برخورد انفعالی است و تنها در صورتی می‌توان الگوی مناسبی برای ملت‌ها گردید که آنها حس کنند در‎ ‏قبال مسائل و معضلاتشان احساس مسئولیت انقلابی وجود دارد. بنابراین، مخاطب انقلاب اسلامی، ملت‌ها هستند و هدف آگاهی دادن به‎ ‏آنهاست.[۲] در این دیدگاه، ضمن آنکه صدور انقلاب یک وظیفه حتمی و انقلابی به شمار می‌آید،‎ ‏ولی چنین روندی در صورتی موفق خواهد شد که بتواند در داخل نیز یک الگوی موفق‎ ‏تدارک دیده و به عنوان امت شاهد و نمونه تلقی شود.[۳]

ساختار

کتاب صدور انقلاب از دیدگاه امام‌خمینی، در هشت فصل ساماندهی شده است:

 1. ‏فصل اول در باره صدور انقلاب ویژگی انقلاب اسلامی، است.
 2. فصل دوم اندیشه و عزم صدور انقلاب را مورد توجه قرار داده است.
 3. فصل سوم انقلاب اسلامی، الگوی ارزش‌های مطلوب مردم تحت ستم جهان، را بررسی کرده است.
 4. فصل چهارم مقصود از صدور انقلاب، تبیین شده است.
 5. فصل پنجم عوامل، شرایط و شیوه‌های صدور انقلاب، بیان شده است.
 6. فصل ششم دوستان و پذیرندگان انقلاب اسلامی
 7. فصل هفتم هراس دشمنان از صدور انقلاب اسلامی
 8. فصل هشتم صدور انقلاب، اندیشه‌ای که تحقق یافته است، از زبان امام‌خمینی تشریح شده است.[۴]

ویژگی

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان‌های فرعی کتاب صدور انقلاب از دیدگاه امام‌خمینی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام‌خمینی ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.[۵] این کتاب بارها چاپ شده و چاپ چهارم آن سال ۱۳۸۴ش می‌باشد.

پانویس

 1. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، دانشنامه امام‌خمینی، ۱۴۰۰ ش، ج۳، ص۲۳۶؛ مستوفی، حسین، تبیان‌ها، مجله حضور، ۱۳۹۱ ش، شماره ۸۳.
 2. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ۱۳۸۴ش، صدور انقلاب از دیدگاه امام‌خمینی، مقدمه.
 3. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ۱۳۸۴ش، صدور انقلاب از دیدگاه امام‌خمینی، مقدمه.
 4. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ۱۳۸۴ش، صدور انقلاب از دیدگاه امام‌خمینی، فهرست.
 5. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، انتخابات در اندیشه امام‌خمینی، مقدمه‎، ص صفر.

منابع

 • مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، انتخابات در اندیشه امام‌خمینی، پرتال امام‌خمینی.
 • مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، دانشنامه امام‌خمینی، به کوشش سیدضیاء مرتضوی، تهران، ۱۴۰۰ش.
 • مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، صدور انقلاب از دیدگاه امام‌خمینی- تبیان آثارموضوعی(دفتر ششم)، تهران، ‏مؤسسه چاپ و نشر عروج‏، چاپ چهارم،‏ ‏۱۳۸۴‏ش.
 • مستوفی، حسین، تبیان‌ها، مجموعه‌ای ارزشمند، از سخنان امام‌خمینی، مجله حضور، شماره ۸۳، ۱۳۹۱ش.