عدالت از دیدگاه امام‌خمینی (کتاب)

از ویکی امام خمینی
عدالت از دیدگاه امام‌خمینی (کتاب)
اطلاعات کتاب
عنوانعدالت از دیدگاه امام‌خمینی
نویسندهابراهیم ایران‌نژاد
تاریخ نگارش۱۳۹۲ش
موضوععدالت
سبکتحلیلی -توصیفی
زبانفارسی
اطلاعات نشر
ناشرمعاونت فرهنگی ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام‌خمینی
محل نشرتهران
تاریخ نشر۱۳۹۲ش
نوبت چاپاول


عدالت از دیدگاه امام‌خمینی کتابی به قلم ابراهیم ایران‌نژاد است که به تبیین و تحلیل عدالت از دیدگاه امام‌خمینی می‌پردازد. این کتاب در سال ۱۳۹۲ش توسط نشر معاونت فرهنگی ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام‌خمینی منتشر شده است.

اهمیت

بررسی عدالت از دیدگاه امام‌خمینی از دو جهت دارای اهمیت است، یکی از نظر تحلیل‌های کاربردی در تجزیه و تحلیل آن و دیگری به عنوان یک گام مهم در شکل‌گیری حکومت اسلامی.

محتوا

در این کتاب به بررسی عدالت در نگاه امام‌خمینی پرداخته شده است. به اعتقاد امام‌خمینی عدالت صفت خداوند و از سنت‌های تغییرناپذیر اوست.[۱] از نظر امام، معیار تمامی مسئولیت‌ها و مناصب در اسلام، عدالت می‌باشد.[۲] ایشان تعاریفی چند از عدالت را برشمرده که گاهی عدالت به معنای حد وسط افراط و تفریط به کار گرفته می‌شود و گاهی قیام به قسط و رفع ستمگری‌ها و چپاولگری‌ها و تعدیل ثروت به طور عاقلانه می‌باشد. امام‌خمینی برخی از جنبه‌های بی‌عدالتی همچون شکاف شدید طبقاتی و فاصله زیاد میان فقیر و غنی و عدم تقسیم عادلانه ثروت و درآمد را نتیجه محرومیت اکثر اعضای جامعه می‌داند.[۳]

ایشان سلوک پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) را نمونه روشن عمل به عدالت می‌داند.[۴] به باور امام‌خمینی، عدالت در نظام تکوین به صورت سنن الهی در عالم هستی تحقق یافته و حاصل آن نظام احسن و اکمل است و در نظام تشریع به صورت قوانین عادلانه برای ساخته شدن انسان می‌باشد.[۵] امام در مباحث اخلاقی، عدالت را به معنای اعتدال قوای انسانی می‌داند؛ مثلاً شجاعت که یکی از اصول و ارکان اخلاق حسنه و ملکه فاضله است، همان حالت متوسط و معتدل بین تهور و جبن می‌باشد.[۶]

ساختار

کتاب عدالت از دیدگاه امام‌خمینی، در یک مقدمه و سه فصل سامان یافته است:

 • در فصل اول، درباره معنای لغوی عدالت و تعالیم و تعاریف آن در اسلام، مفهوم و ابعاد عدالت و عدالت در کلام اسلامی، سخن به میان آمده است.
 • فصل دوم، درباره مروری بر اندیشه‌های امام و سایر حقوق متفکرین انقلاب اسلامی درباره عدالت، قلمرو و سطوح عدالت به صورت عام، چیستی، بنیان و تعریف عدالت می‌باشد.
 • در فصل سوم نیز، درباره عدالت از نگرش امام‌خمینی، واژه عدالت از منظر امام‌خمینی، عدالت گرایش فطری، عدالت طریق کمال انسان، ماهیت عدالت از منظر امام‌خمینی، عدالت اجتماعی و راه‌های تحقق آن، شاخص‌های عدالت از دیدگاه امام‌خمینی و نفی حب دنیا و دنیاپرستی، سخن به میان آمده است.

هدف و انگیزه تألیف

از آنجا که به موضوع عدالت کلامی، اخلاقی و اجتماعی از نگاه امام‌خمینی کمتر توجه شده است، در این نوشتار سعی شده با یک نگاه وسیع‌تر و عمیق‌تر به موضوع پرداخته شود.[۷]

وضعیت نشر

چاپ اول کتاب عدالت از دیدگاه امام‌خمینی، در سال ۱۳۹۲ش توسط نشر معاونت فرهنگی ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام‌خمینی، منتشر شده است.

پانویس

 1. امام‌خمینی، صحیفه امام، ج۹، ص۴۲۵؛ ایران‌نژاد، عدالت از دیدگاه امام‌خمینی، ص ۵۷.
 2. امام‌خمینی، صحیفه امام، ج۱۵، ص۲۷۷.
 3. امام‌خمینی، صحیفه امام، ج۵، ص۲۹۲ و ۴۴۸.
 4. امام‌خمینی، ولایت فقیه، ص۵۷.
 5. امام‌خمینی، شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص۱۴۷-۱۴۷؛ امام‌خمینی، ولایت فقیه ص۴۰.
 6. امام‌خمینی، چهل حدیث، ص۳۹۱؛ امام‌خمینی، شرح جنود عقل و جهل، ص۱۴۷.
 7. امام‌خمینی، عدالت از دیدگاه امام‌خمینی، مقدمه.

منابع

 • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ بیست و سوم، ۱۳۸۰ش.
 • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۷ش.
 • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.
 • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
 • ایران‌نژاد، ابراهیم، عدالت از دیدگاه امام‌خمینی، تهران، نشر معاونت فرهنگی ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۹۲ش.