فلسطین از دیدگاه امام‌خمینی (کتاب)

از ویکی امام خمینی
فلسطین از دیدگاه امام‌خمینی (کتاب)
کتاب فلسطین از دیدگاه امام خمینی.jpg
اطلاعات کتاب
عنوانفلسطین از دیدگاه امام‌خمینی
نویسندهمؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی
موضوعفلسطین
سبکتوصیفی
زبانفارسی
اطلاعات نشر
مجموعهتبیان
ناشرمؤسسه چاپ و نشر عروج
محل نشرتهران
تاریخ نشر۱۳۸۳‏ش
نوبت چاپچاپ ششم


فلسطین از دیدگاه امام‌خمینی ‏دفتر چهارم از آثار موضوعی تبیان است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است.

این کتاب در برگیرنده سخنان و مواضع امام‌خمینی درباره فلسطین می‌باشد که از همان آغاز وجهه اسلامی و بعد اعتقادی مبارزه با اسرائیل را کارسازترین روش برای بسیج ملت فلسطین و جلب حمایت امت اسلام تا آزادی قدس شریف دانسته و به ادامه آن تأکید ورزید.

محتوا

تبیان مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای امام‌خمینی با استناد به تألیفات ایشان، صحیفه امام و صحیفه نور درباره موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است.[۱] جلد چهارم آن به «فلسطین از دیدگاه امام‌خمینی» اختصاص دارد.‏ آنچه که در این اثر گردآوری شده است فرازهایی است از مواضع امام‌خمینی دربارۀ‎ ‏فلسطین که در مقاطع مختلف از تاریخ انقلاب اسلامی در سخنرانی‌ها، پیام‌ها و‎ ‏مصاحبه‌های ایشان منعکس گردیده است.[۲]

مطالعه مجموعه حاضر به خوبی آشکار می‌سازد که امام‌خمینی در اوج قدرت نظام شاهنشاهی، افشاگر روابط پنهان رژیم شاه و اسرائیل بود و مقابله با خطر اسرائیل برای‎ ‏جهان اسلام را بسیار جدی و پیگیرانه دنبال می‌کرد. امام‌خمینی اولین مرجع تقلید و‎ ‏پیشوای بزرگ مذهبی بود که مجوز حمایت از مبارزان فلسطینی از محل وجوهات‎ ‏شرعی و زکوات و صدقات را صادر نمود. ایشان از همان آغاز وجهه اسلامی و بعد‎ ‏اعتقادی مبارزه با اسرائیل را کارسازترین روش برای بسیج ملت مظلوم فلسطین و جلب‎ ‏حمایت امت اسلام از آنان معرفی نمود و اتخاذ روش‌های دیگری همچون تکیه بر قومیت عربی و نگرش‌های ناسیونالیستی و دیگر ایدئولوژیهای وارداتی و غیراسلامی را انحراف‎ ‏در مسیر مبارزه برای آزادی قدس می‌دانست.[۳]

ساختار

‏کتاب فلسطین از دیدگاه امام‌خمینی، در چهار بخش و یک ضمیمه ساماندهی شده است

 • بخش اول ماهیت اسرائیل را تبیین می‌کند
 • ‏بخش دوم روابط ایران و اسرائیل در رژیم شاه را مورد اشاره دارد
 • ‏بخش سوم با عنوان امام و انقلاب اسلامی، سنگر مقاومت علیه اسرائیل، به تشریح علل ضعف مسلمانان، افشای توطئه‌ها و طرح‌های خائنانه در باره فلسطین و دعوت به اتحاد و حمایت از مبارزه علیه اسرائیل از جمله اعلام روز جهانی قدس، می‌پردازد
 • بخش چهارم تلاش دشمنان در بازداشتن ایران از پیشتازی در مبارزه را مورد توجه قرار می‌دهد. در بخش ضمائم این کتاب نیز تاریخچه مختصر فلسطین مورد اشاره قرار گرفته است.[۴]

ویژگی

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان‌های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.[۵] کتاب فلسطین از دیدگاه امام‌خمینی، بارها چاپ شده و چاپ ششم آن سال ۱۳۸۳ش می‌باشد.

پانویس

 1. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، دانشنامه امام‌خمینی، ۱۴۰۰ ش، ج۳، ص۲۳۶؛ مستوفی، تبیان‌ها، مجله حضور، ۱۳۹۱ ش، شماره ۸۳.
 2. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ۱۳۸۳ش، فلسطین از دیدگاه امام‌خمینی، مقدمه، ص ب.
 3. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ۱۳۸۳ش، فلسطین از دیدگاه امام‌خمینی، مقدمه، ص ب.
 4. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ۱۳۸۳ش، فلسطین از دیدگاه امام‌خمینی، فهرست.
 5. «فلسطین در دیدگاه امام‌خمینی»، پرتال امام‌خمینی.

منابع

 • «فلسطین در دیدگاه امام‌خمینی»، پرتال امام‌خمینی، تاریخ بازدید: ۲۲ فروردین ۱۴۰۳ش.
 • مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، دانشنامه امام‌خمینی، به کوشش سیدضیاء مرتضوی، تهران، ۱۴۰۰ش.
 • مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، فلسطین در دیدگاه امام‌خمینی ‏- تبیان آثارموضوعی(دفتر چهارم)، تهران، ‏مؤسسه چاپ و نشر عروج‏، چاپ ششم، ۱۳۸۳‏ش.
 • مستوفی، حسین، تبیان‌ها، مجموعه‌ای ارزشمند، از سخنان امام‌خمینی، مجله حضور، شماره ۸۳، ۱۳۹۱ش.