مبانی رهبری سیاسی امام‌خمینی (کتاب)

از ویکی امام خمینی
مبانی رهبری سیاسی امام‌خمینی (کتاب)
مبانی رهبری سیاسی امام خمینی.jpg
اطلاعات کتاب
عنوانکتاب مبانی رهبری سیاسی امام خمینی
نویسندهاکبر اشرفی
تاریخ نگارش۱۳۸۷ش
موضوعاندیشه امام‌خمینی
سبکتحلیلی
زبانفارسی
تعداد صفحات۲۷۳
اطلاعات نشر
ناشرمرکز اسناد انقلاب اسلامی
محل نشرتهران
تاریخ نشر۱۳۸۷ش
نوبت چاپاول
شمارگان۲۰۰۰


مبانی رهبری سیاسی امام‌خمینی، یکی از موضوعات طرح تدوین تاریخ انقلاب اسلامی در مرکز اسناد انقلاب اسلامی است.

مؤلف

اکبر اشرفی، استادیار دانشکدۀ علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی است. از این نویسنده، کتاب‌ها و مقالات دیگری با محوریت امام‌خمینی، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ثبت شده است.[۱]

اهمیت کتاب

مسئۀ مهم در رهبری سیاسی، بررسی دلایل مشروعیت رهبری است که منجر به پیروی مردم از رهبر سیاسی می‌شود. مشهورترین نظریه در باب این مسئله، نظریۀ ماکس وبر، جامعه‌شناس آلمانی است و به دلیل سیطرۀ این نظریه، اغلب پژوهش‌گران که دربارۀ انقلاب اسلامی و الگوی مشروعیت رهبری سیاسی امام‌خمینی تحقیق و نظریه‌پردازی می‌کنند نیز بر اساس دیدگاه وی و مشروعیت کاریزماتیک بحث می‌کنند.

به نظر نویسندۀ کتاب مبانی رهبری سیاسی امام‌خمینی، الگوی یادشده توانایی تبیین همۀ ابعاد رهبری سیاسی امام‌خمینی را ندارد و باید منابع دیگری را که در رهبری یک مرجع شیعی مؤثر بوده‌اند نیز بررسی کرد. به همین دلیل ترسیم الگوی رهبری سیاسی ایشان، به بررسی عناصر جامعه‌شناختی مؤثر در این رهبری نیازمند است. منظور از بررسی جامعه‌شناختی، تفسیر دو کنش اجتماعی رهبری و اطاعت است.[۲]

ساختار

کتاب مبانی رهبری سیاسی امام‌خمینی، پس از فهرست مطالب، مقدمه و پیشگفتار، شامل ۳ بخش کلی و فصول زیرمجموعۀ آن و در نهایت بخش نتیجه‌گیری است:

 • بخش اول، کلیات نظری و تاریخی
 1. مباحث نظری
 2. پیشینۀ تحقیق و سیر تاریخی رهبری امام‌خمینی
 • بخش دوم، مبانی نظری رهبری سیاسی امام‌خمینی
 1. مرجعیت و رهبری سیاسی امام‌خمینی
 2. آموزه‌های دینی و رهبری سیاسی امام‌خمینی
 3. شخصیت و رهبری سیاسی امام‌خمینی
 • بخش سوم، رهبری سیاسی امام‌خمینی در عمل
 1. رهبری عملی امام‌خمینی در دورۀ رژیم شاه،
 2. رهبری عملی امام‌خمینی در دورۀ جمهوری اسلامی

در پایان کتاب هم اسناد، فهرست تفصیلی اسناد، کتابنامه و نمایه موضوعی آمده است.[۳] در بخش کتابنامه، نام و مشخصات ۵۵ کتاب فارسی، ۲ کتاب انگلیسی، ۷ مقالۀ پژوهشی و ۸ سند از اسناد آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی ذکر شده است.[۴]

وضعیت نشر

کتاب مبانی رهبری سیاسی امام‌خمینی، در سال ۱۳۸۷ش منتشر شد. این کتاب با ۲۷۳ صفحه و به شمارگان ۲۰۰۰ نسخه در مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است.[۵]

پانویس

 1. «رزومه اکبر اشرفی»، پایگاه اینترنتی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، سامانۀ اعضای هیئت علمی.
 2. اشرفی، مبانی رهبری سیاسی امام‌خمینی، ص۱۳-۱۶.
 3. اشرفی، مبانی رهبری سیاسی امام‌خمینی، ص۷-۱۰.
 4. اشرفی، مبانی رهبری سیاسی امام‌خمینی، ص۲۴۵-۲۵۳.
 5. اشرفی، مبانی رهبری سیاسی امام‌خمینی، مشخصات نشر.

منابع

 • اشرفی، اکبر، مبانی رهبری سیاسی امام‌خمینی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، جاپ اول، ۱۳۸۷ش.
 • «رزومه اکبر اشرفی»، پایگاه اینترنتی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، سامانۀ اعضای هیئت علمی، تاریخ بازدید: ۱ خرداد ۱۴۰۳ش.