مبانی کلامی حکومت دینی در اندیشه امام‌خمینی (کتاب)

از ویکی امام خمینی
مبانی کلامی حکومت دینی در اندیشه امام‌خمینی (کتاب)
مبانی کلامی حکومت دینی در اندیشه امام‌خمینی.jpg
اطلاعات کتاب
عنوانمبانی کلامی حکومت دینی در اندیشه امام‌خمینی
نویسندهضامن‌علی حبیبی
تاریخ نگارش۱۳۸۹ش
موضوعتحلیلی
سبکمبانی کلامی حکومت دینی
زبانفارسی
اطلاعات نشر
ناشرمؤسسه چاپ و نشر عروج
محل نشرتهران
تاریخ نشر۱۳۸۹ش
نوبت چاپاول


مبانی کلامی حکومت دینی در اندیشه امام‌خمینی، کتابی به قلم ضامن‌علی حبیبی است که به بیان مبانی حکومت اسلامی از دیدگاه امام‌خمینی می‌پردازد. این کتاب در سال ۱۳۸۹ توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج، منتشر شده است.

محتوا

کتاب مبانی کلامی حکومت دینی در اندیشه امام‌خمینی، می‌کوشد مبانی حکومت اسلامی را در حوزه علم کلام از آثار و افکار امام‌خمینی بررسی و تبیین کند، در فرازی از این کتاب آمده، حکومت دینی در نگاه امام‌خمینی، معنایی جز حاکمیت دین به عنوان قانون خداوند ندارد.[۱]

مهم‌ترین گزاره‌های کلامی که اندیشه حکومت دینی بر آن استوار است، توحید در حاکمیت است؛ ازاین‌رو به اعتقاد ایشان، حکومت و ولایت به حکم عقل، اختصاص به خداوند دارد و فقط اوست که ولایتش به جعل دیگران استناد پیدا نمی‌کند.[۲]

در بررسی مبانی کلامی حکومت دینی، در اندیشه امام‌خمینی بعد از طرح و تبیین حاکمیت و قانون‌گذاری انحصاری خداوند، نوبت به بحث جامعیت و جاودانگی دین می‌رسد که از مباحث مهم و زیربنایی است. امام‌خمینی به دو گزاره جامعیت و جاودانگی دین اشاره می‌کند و استنباط نظریه ضرورت حکومت دینی در اندیشه امام مبتنی بر این گزاره کلامی است.[۳]

امام‌خمینی با دلیل عقلی و نقلی و بررسی آیات الهی جاودانگی و جهان‌شمولی دین را به اثبات می‌رساند. قوانین الهی که در قالب دین اسلام برای جامعه بشریت عرضه شده است، عموم زمانی و افرادی دارد و همه افراد بشر را در طول تاریخ فرامی‌گیرد.[۴] از منظر امام، دین اسلام تحفه‌ای است برای همه جامعه بشریت و انحصار و محدودیت در آن وجود ندارد؛ زیرا قرآن کتاب همه اعصار و دستورات رسول خدا نیز برای همه اعصار است.[۵]

ساختار

کتاب مبانی کلامی حکومت دینی در اندیشه امام‌خمینی، مشتمل بر یک مقدمه و پنج فصل می‌باشد:

 • فصل اول درباره کلیات بحث، نظیر تعریف حکومت، سیاست و دین؛
 • فصل دوم درباره توحید در حاکمیت و قانونگذاری؛
 • فصل سوم درباره جامعیت و جاودانگی دین؛
 • فصل چهارم درباره ولایت سیاسی معصومان(ع)
 • در فصل پنجم درباره اعتقاد به غیبت و حکومت جهانی، ویژگی‌های دولت مهدوی و شکوفایی دانش در پرتو صلح جهانی، سخن به میان آمده است.

هدف از این پژوهش، بررسی و تحقیق آن دسته از گزاره‌های کلامی است که زیربنای حکومت دینی در اندیشه امام‌خمینی محسوب می‌شود؛ نظیر توحید در حاکمیت، جامعیت و جاودانگی دین، ولایت سیاسی معصومین(ع) و اعتقاد به غیبت و حکومت جهانی امام معصوم(ع).

وضعیت نشر

چاپ اول کتاب مبانی کلامی حکومت دینی در اندیشه امام‌خمینی، در سال ۱۳۸۹ش توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، منتشر شده است.

پانویس

 1. امام‌خمینی، ولایت فقیه، ص۴۴.
 2. امام‌خمینی، المکاسب المحرمه، ج۲، ص۱۶۰.
 3. امام‌خمینی، ولایت فقیه، ص۲۸؛ حبیبی، مبانی کلامی حکومت دینی، ص۶۷-۶۹.
 4. امام‌خمینی، کشف اسرار، ص۳۰۸.
 5. امام‌خمینی، صحیفه امام، ج۸، ص۱۷۱.

منابع

 • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کشف اسرار، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ دوم، بی‌تا.
 • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.
 • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، مکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ۱۳۷۳ش.
 • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۸۵ش
 • حبیبی، ضامن‌علی، مبانی حکومت دینی در اندیشه امام‌خمینی، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.