مفهوم رضایت در اندیشه امام‌خمینی (کتاب)

از ویکی امام خمینی
مفهوم رضایت در اندیشه امام‌خمینی (کتاب)
مفهوم رضایت در اندیشه امام‌خمینی.jpg
اطلاعات کتاب
عنوانکتاب مفهوم رضایت در اندیشه امام‌خمینی
نویسندهجلیل عظیمی
تاریخ نگارش۱۳۹۹ش
موضوعاندیشه سیاسی امام‌خمینی
سبکتحلیلی
زبانفارسی
تعداد جلد۱
تعداد صفحات۴۰۷
اطلاعات نشر
ناشرمؤسسه چاپ و نشر عروج
محل نشرتهران
تاریخ نشر۱۳۹۹ش
نوبت چاپاول
شمارگان۵۰۰


مفهوم رضایت در اندیشه سیاسی امام‌خمینی، اثری از جلیل عظیمی است که تلاش کرده است سه نوع از رضایت؛ توافقی، تأییدی و شهروندی در تشکیل دولت را از دیدگاه امام‌خمینی بررسی کرده و میان اندیشه سیاسی ایشان و نظام سیاسی برآمده از آن ارتباط برقرار نماید.

اهمیت

نویسنده در کتاب مفهوم رضایت در اندیشه امام‌خمینی، تلاش کرده است سه نوع از رضایت: رضایت توافقی، رضایت تأییدی، رضایت عضویتی یا رضایت شهروندی را، از دیدگاه امام‌خمینی بررسی کرده و میان اندیشه سیاسی ایشان و نظام سیاسی ارتباط برقرار نماید. نویسنده تأکید می‌کند امروزه رضایت و توافق در تشکیل دولت و انتخاب نوع حکومت باتوجه به وضع طبیعی بشر ضروری است.[۱]

نویسنده، از نظر مبانی، منشأ مشروعیت فرمانروایی سیاسی را از جانب خداوند دانسته و تحقق عینی آن را منوط به پذیرش مردم می‌داند و نمونه این نوع حکومت را در سیره امام‌علی(ع) عنوان می‌کند که تا مردم خواهان تصدی امر حکومت ایشان نشد، امیرالمؤمنین(ع) به خشونت متوسل نگردید. به همین جهت امام‌خمینی با توجه به سیره امام‌علی (ع)، پس از رفراندوم عمومی و کسب اتفاق آرا اقدام به تشکیل حکومت کرد.[۲]

ساختار

کتاب پس از فهرست مطالب، مقدمه و پیشگفتار در پنج فصل تنظیم شده است. فصل اول: چارچوب مفهومی و مدل توافقی دولت، فصل دوم: منشأ فرمانروایی سیاسی و ضرورت تشکیل دولت اسلامی از دیدگاه امام‌خمینی، فصل سوم: رضایت توافقی در اندیشه سیاسی امام‌خمینی، فصل چهارم: رضایت تأییدی در اندیشه سیاسی امام‌خمینی و فصل پنجم رضایت عضویتی یا شهروندی[۳] جمع‌بندی، خلاصه و نتیجه‌گیری نهایی، فهرست منابع و پیوست‌ها بخش پایانی کتاب است.

وضعیت نشر

کتاب مفهوم رضایت در اندیشه سیاسی امام‌خمینی به قلم جلیل عظیمی، در سال ۱۳۹۹ش در تهران به همت مؤسسه چاپ و نشر عروج با شمارگان ۵۰۰ نسخه در ۴۰۷ صفحه منتشر شده است.

پانویس

  1. عظیمی، مفهوم رضایت در اندیشه سیاسی امام‌خمینی، ص۵۰.
  2. عظیمی، مفهوم رضایت در اندیشه سیاسی امام‌خمینی، ص۲۳۰.
  3. عظیمی، مفهوم رضایت در اندیشه سیاسی امام‌خمینی، ص۵–۹.

منابع

  • عظیمی، جلیل، مفهوم رضایت دراندیشه سیاسی امام‌خمینی، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۳۹۹ش.