نامه محبوب (کتاب)

از ویکی امام خمینی
نامه محبوب (کتاب)
اطلاعات کتاب
عنواننامه محبوب
نام‌های دیگرپژوهشی در آداب معنوی قرائت قرآن کریم از منظر امام‌خمینی
نویسندهرسول عارفیان
تاریخ نگارش۱۳۸۳ش
موضوعتبیین آرای تفسیری امام‌خمینی
سبکشرح و تبیین
زبانفارسی
اطلاعات نشر
ناشرمؤسسه فرهنگی پیوند با امام
محل نشرمشهد
تاریخ نشر۱۳۸۳ش
نوبت چاپچاپ اول


نامه محبوب؛ پژوهشی در آداب معنوی قرائت قرآن کریم از منظر امام‌خمینی، کتابی به قلم رسول عارفیان است که به تبیین آرای تفسیری امام‌خمینی پرداخته است. کتاب نامه محبوب در سال ۱۳۸۳ش توسط مؤسسه فرهنگی پیوند با امام، منتشر شده است.

محتوا

کتاب نامه محبوب، به برخی آرای تفسیری امام‌خمینی پرداخته و با تحلیل و تبیین آداب معنوی قرائت قرآن از دیدگاه امام‌خمینی، سعی در معرفی مبانی و اصول تفسیری امام دارد. در فرازی از این کتاب آمده، به اعتقاد امام‌خمینی یکی از مهم‌ترین آداب قرائت قرآن کریم، تفکر و تدبر در آیات الهی است؛ تفکر در کتاب الهی موجب بهره‌مندی از معارفی است که در قرآن کریم وجود دارد؛ زیرا قرآن هدایت به سُبُل سلامت و خروج از مراتب ظلمانی است تا اینکه انسان به حقیقت قلب سلیم برسد.[۱]

به باور ایشان قرآن کریم جامع همه مراتب وجود است و از عالم الوهیت خود تنزل یافته تا به صورت الفاظ و عبارات درآمده است؛ ولکن قاری قرآن نباید در همین الفاظ و عبارات متوقف شود بلکه باید از ظاهر به باطن سیر نماید.[۲] ایشان یکی از آداب قرائت قرآن را حضور قلب می‌داند؛ زیرا عبادات و مناسک و اذکار و اوراد، وقتی نتیجه کامل دارد که صورت باطنی قلب و حضور قلب باشد و قلب انسان صورت عبودیت به خود بگیرد.[۳]

ساختار

کتاب نامه محبوب مشتمل بر یک مقدمه و دو بخش می‌باشد: بخش اول در هفت فصل است

 • فصل اول درباره رفع موانع
 • فصل دوم درباره ادب ترتیل
 • فصل سوم درباره ادب تطبیق
 • فصل چهارم درباره ادب تفکر
 • فصل پنجم درباره مقاصد و مطالب کتاب الهی
 • فصل ششم درباره راه استفاده از قرآن
 • فصل هفتم درباره ادب تعظیم می‌باشد.

بخش دوم درباره آداب عمومی قرائت قرآن است و دارای شش فصل است که عبارتند از؛ ادب استعاذه، ادب تسمیه، حضور قلب در عبادت، ادب طمأنینه، ادب تفهیم و ادب اخلاص.[۴]

روش و هدف تألیف

نویسنده کتاب نامه محبوب، با آوردن عباراتی از آثار امام‌خمینی به شرح و تبیین آن در پاورقی همان متن پرداخته است و توضیحات فراوانی داده و به برخی مبانی تفسیری امام نیز اشاره کرده است.

از آنجا که مبانی تفسیری امام تخصصی و فنی است و برخی کلمات و اصطلاحات پیچیدگی محتوای خاصی دارد، برای اینکه فهم آن برای همگان فراهم شود، سعی به توضیح و تبیین آسان مطالب و آداب قرائت قرآن از دیدگاه امام‌خمینی شده است.[۵]

وضعیت نشر

چاپ اول کتاب نامه محبوب در سال ۱۳۸۳ش توسط نشر مؤسسه فرهنگی پیوند با امام، منتشر شده است.

پانویس

 1. امام‌خمینی، آداب الصلاة، ص۲۰۳-۲۰۵.
 2. امام‌خمینی، آداب الصلاة، ص۱۸۴-۱۹۱.
 3. امام‌خمینی، آداب الصلاة، ص۲۳؛ عارفیان، نامه محبوب، ص۱۷۰.
 4. عارفیان، نامه محبوب، فهرست.
 5. عارفیان، نامه محبوب، مقدمه.

منابع

 • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، آداب الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ دهم، ۱۳۸۰ش.
 • عارفیان، رسول، نامه محبوب، پژوهشی در آداب معنوی قرائت قرآن کریم از منظر امام‌خمینی، مشهد، نشر مؤسسه فرهنگی پیوند با امام، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.