نقش و کارکرد روحانیت در تحولات اجتماعی از نظر امام‌خمینی (کتاب)

از ویکی امام خمینی
نقش و کارکرد روحانیت در تحولات اجتماعی از نظر امام‌خمینی (کتاب)
اطلاعات کتاب
عنواننقش و کارکرد روحانیت در تحولات اجتماعی از دیدگاه امام‌خمینی
نویسندهمحمد عباسی
تاریخ نگارش۱۳۹۱
موضوعنقش و کارکرد روحانیت در تحولات اجتماعی
سبکتحلیلی
زبانفارسی
اطلاعات نشر
ناشررواق دنش
محل نشرقم
تاریخ نشر۲۷۲
نوبت چاپاول
شمارگان۱۰۰۰


نقش و کارکرد روحانیت در تحولات اجتماعی از دیدگاه امام‌خمینی، پایان‌نامه محمد عباسی در مقطع دکتری است که به صورت کتاب منتشر شده است.

مؤلف

محمد عباسی، در رشتۀ روان‌شناسی تربیتی دانشگاه آزاد خمین، مقطع دکترا تحصیل کرده است. از این نویسنده، مقالات و کتاب‌هایی ثبت شده است.

اهمیت

جایگاه مهم روحانیت و مسئولیت‌های آن، به‌ویژه در نظر امام‌خمینی –که همواره به این جایگاه و ضرورت توجه به آن هشدار می‌داد- نویسنده را واداشته تا دربارۀ نقش روحانیت در تحولات اجتماعی پژوهش کند. از نظر او این مسئله اولاً برای خود روحانیت مطرح است تا تکلیف خود را در جامعۀ امروز بدانند؛ ثانیاً مسئله برای مردم اهمیت دارد، تا نسبت خود را با روحانیت و دیدگاه‌های آنان بسنجند؛ ثالثاً برای دنیای معاصر مهم است که در حکومتی اسلامی، نقش و کارکرد روحانیت چیست و روحانیون چگونه می‌خواهند جامعه را هدایت و رهبری کنند.[۱]

ساختار

کتاب نقش و کارکرد روحانیت در تحولات اجتماعی از نظر امام‌خمینی ساختار پایان‌نامه‌ای خود را حفظ کرده است و بعد از تقدیم و تقدیر و فهرست مطالب، دارای چکیده، واژگان کلیدی، کلیات، پیشگفتار، ضرورت موضوع و سازماندهی کتاب است و پس از آن وارد بحث اصلی کتاب می‌شود. بحث اصلی شامل دو بخش و فصل‌های ذیل آن است.

بخش یکم، مبادی بحث، شامل:

 • فصل۱: مبانی نظری اندیشۀ امام‌خمینی؛
 • فصل۲: ابعاد شخصیتی امام‌خمینی؛
 • فصل۳: جایگاه روحانیت؛
 • فصل۴: دیدگاه‌های مختلف دربارۀ روحانیت؛
 • فصل۵: انتظارات جامعه و مردم از روحانیت؛

بخش دوم، روحانیت، نقش‌ها و کارکردها، شامل مفهوم‌شناسی بحث؛

 • فصل۱: نقش‌های تاریخی و سنتی روحانیت از دیدگاه امام‌خمینی؛
 • فصل۲: کارکردهای روحانیت در تحولات اجتماعی از دیدگاه امام‌خمینی؛
 • فصل۳: آسیب‌های فردی و اجتماعی روحانیت.

در پایان کتاب نیز خاتمه، خلاصۀ کتاب، فهرست منابع و نمایه‌ها آمده است.[۲] نویسنده در فهرست منابع پایانی کتاب، از ۵۸ منبع فارسی و عربی و ۱۰ مقاله فارسی و ۲ نرم‌افزار مورد استناد نام برده است.[۳]

وضعیت نشر

انتشارات رواق دانش در قم، در سال ۱۳۹۱ش کتاب نقش و کارکرد روحانیت در تحولات اجتماعی از دیدگاه امام‌خمینی، را در ۲۷۲ صفحه و ۱۰۰۰ نسخه منتشر کرد.[۴]

پانویس

 1. عباسی، نقش و کارکرد روحانیت، ص ۱۸-۱۹.
 2. عباسی، نقش و کارکرد روحانیت، ص۷-۱۴.
 3. عباسی، نقش و کارکرد روحانیت، ص۲۶۷-۲۷۲.
 4. عباسی، نقش و کارکرد روحانیت، مشخصات نشر.

منابع

 • عباسی، محمد، نقش و کارکرد روحانیت در تحولات اجتماعی از دیدگاه امام‌خمینی، قم، رواق دانش، چاپ اول، ۱۳۹۱ش.