۳ بهمن

از ویکی امام خمینی
 • پیام امام‌خمینی به ملت ایران به مناسبت محاصره منازل خوانساری و بهبهانی (۱۳۴۱)
 • پیام امام‌خمینی به ملت مسلمان ایران؛ حمله ساواک به فیضیه (۱۳۴۱)
 • بیانات امام‌خمینی در جمع مراجع و روحانیون؛ ضرورت عزل نخست‌وزیر (۱۳۴۱)
 • پیام امام‌خمینی به ملت ایران، نگرانی از وضع فقرا در زمستان و اجازه استفاده از سهم امام(ع) برای رفع نیاز آنها (۱۳۴۲)
 • نامه تشکر امام‌خمینی به محمد کیایی‌نژاد (۱۳۴۸)
 • نامه اول امام‌خمینی به سیدمهدی طباطبایی؛ اعلام وصول نامه ارسالی (۱۳۴۹)
 • نامه دوم امام‌خمینی به سیدمهدی طباطبایی؛ اعلام وصول نامه ارسالی (۱۳۴۹)
 • نامه امام‌خمینی به سیداحمد دعایی؛ اعلام وصول نامه ارسالی (۱۳۵۴)
 • مصاحبه امام‌خمینی با روزنامه‌های «اطلاعات» و «کیهان» دربارهٔ مسائل جاری انقلاب، پیش از پیروزی انقلاب در پاریس (۱۳۵۷)
 • مصاحبه امام‌خمینی با تلویزیون فرانسه دربارهٔ وضعیت ارتش (۱۳۵۷)
 • نامه امام‌خمینی به پسندیده دربارهٔ وجوه موجود در بانک‌ها (۱۳۵۸)
 • سخنرانی امام‌خمینی در جمع مسئولان بخش‌های مختلف صدا و سیما؛ ضرورت توسعه تبلیغات (۱۳۶۱)
 • پاسخ امام‌خمینی به استفتاء شورای عالی قضایی در مورد احکام غیر مسلمان‌ها (۱۳۶۲)
 • حکم امام‌خمینی به میرحسین موسوی، نخست‌وزیر؛ برخورد شایسته با مردم در فرودگاه‌ها (۱۳۶۷)