تحریر اختیار شرحی بر رساله طلب و اراده حضرت امام‌خمینی، کتابی به قلم سیدحسن خمینی است که به شرح و بررسی آرای فلسفی و کلامی امام‌خمینی در کتاب طلب و اراده می‌پردازد. این کتاب در سال ۱۳۹۸ش توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، منتشر شده است.

تحریر اختیار (کتاب)
تحریر اختیار.jpg
اطلاعات کتاب
عنوانتحریر اختیار
نویسندهسیدحسن خمینی
تاریخ نگارش۱۳۹۸ش
موضوعطلب و اراده
سبکشرح و تبیین
زبانفارسی
اطلاعات نشر
ناشرمؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی
محل نشرتهران
تاریخ نشر۱۳۹۸ش

مؤلف

سید حسن مصطفوی، (متولد ۱ مرداد ۱۳۵۱) مشهور به سیدحسن خمینی، متولی آرامگاه سیدروح‌الله خمینی، تولیت مؤسسهٔ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، عضو هیئت مؤسس و هیئت‌امنای دانشگاه آزاد اسلامی و مدرس درس خارج فقه و اصول است. او فرزند سیداحمد خمینی و نوه امام خمینی است. کتب و مقالات زیادی به قلم او منتشر شده است.

محتوا

اهمیت کتاب تحریر اختیار، از حیث روش فلسفی و کلامی و جامع بودن آن است[۱] کتاب حاضر در بیان اندیشه‌های کلامی و فلسفی امام‌خمینی است. امام‌خمینی چنان‌که روش مستمرّ ایشان این‌گونه بود، با همتی بالا بحث طلبه و اراده را از علم اصول بیرون آورده تا به تداخل مسائل علوم دچار نشده باشد؛ ولی چون با مشرب آخوند و مستفاد از سخن وی، موافق نبوده‌اند، با تلاش حکیمانه و نگاهی متکلمانه به موضوع بحث معطوف داشتند و به طور مستقل بحث طلب و اراده و به تبع آن جبر و اختیار و در نهایت سعادت و شقاوت را بیان کرده‌اند.[۲] در این اثر مؤلف در ابتدای هر نکته، متن عربی و ترجمه آن را آورده سپس به شرح آن پرداخته است. این امر امکان دسترسی به متن اصلی و ارزیابی مستقل را برای خواننده فراهم می‌کند.[۳]

در این پژوهش به مبانی و آرای فلسفی امام‌خمینی به صورت موضوعی و ذیل سه عنوان کلی یعنی هستی‌شناسی، خداشناسی و انسان‌شناسی اشاره شده است.[۴] در این کتاب به بررسی برخی شبهات از جمله شبهه عینیت علم و اراده الهی، سخن به میان آمده و از آنجا که امام‌خمینی خود از قائلین به عینیت علم و اراده الهی است، به این شبهه پاسخ داده است. ایشان در دو ساحت به هر دو ادعای مطرح شده در اشکال پاسخ داده، ابتدا ذاتی بودن اراده ثابت می‌کند و در ادامه عینیت اراده با علم را پی می‌گیرد.[۵]

در طریق و روش فلسفی امام‌خمینی، اساساً علم و اراده بالعرض به شرور تعلق می‌گیرد. در این روش با تفکیک میان مفهوم و مصداق شر در یک صورت تعلق علم و اراده به شر نفی شده و در صورت دیگر یعنی تعلق بالذات پذیرفته شده است.[۶]

ساختار

کتاب تحریر اختیار سه جلدی است و شامل مقدمه، پیشگفتار و هشت بخش است.

 • بخش اول درباره بررسی نظریه کلام نفسی و نظریه اشاعره پیرامون کلام الهی است.
 • بخش دوم درباره بررسی نظریه جبر و تفویض و ابطال آن دو، سخن به میان آمده است.
 • بخش سوم درباره بررسی نظریه الامر بین الأمرین و بیان شواهد قرآنی و روایی است.
 • بخش چهارم درباره بررسی اشکال اراده بودن اراده و تحقیق نهایی در حلّ آن سخن به میان آمده است.
 • بخش پنجم درباره بررسی اشکالات ضرورت علّی و بیان پاسخ امام‌خمینی و مشهور فلاسفه می‌باشد.
 • بخش ششم درباره بررسی اشکال علم اراده و قضای الهی می‌باشد.
 • بخش هفتم درباره بررسی اشکالات سعادت و شقاوت ذاتی و بررسی قاعده الذاتی لایعلل، سخن به میان آمده است.
 • بخش هشتم درباره اشکال سعادت و شقاوت ذاتی و بیان ملاک صحت ثواب و عقاب و تبیین نظریه فطرت و احکام آن، تبیین دلایل نقلی پیرامون طینت، منشأ اختلاف نفوس و پاسخ به آن، سخن به میان آمده است.

وضعیت نشر

چاپ اول کتاب تحریر اختیار، در سال ۱۳۹۸ش توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، منتشر شده است.

پانویس

 1. خمینی، تحریر اختیار، ج۱، مقدمه.
 2. خمینی، تحریر اختیار، ج۱، مقدمه.
 3. خمینی، تحریر اختیار، ج۱، مقدمه.
 4. خمینی، تحریر اختیار، ج۱، مقدمه.
 5. امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ص۱۷؛ خمینی، تحریر اختیار، ج۱، ص۲۰۰.
 6. امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ص۲۱؛ خمینی، تحریر اختیار، ج۱، ص۲۱۵.

منابع

 • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الطب و الاراده، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
 • مصطفوی خمینی، سیدحسن، تحریر اختیار شرحی بر رساله طلب و اراده حضرت امام‌خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۹۸ش.