اشک‌های پیر جماران (کتاب)

از ویکی امام خمینی
اشک‌های پیر جماران (کتاب)
اطلاعات کتاب
عنواناشک‌های پیر جماران، درس‌هایی از مناجات‌های امام
نویسندهاحمد ضرابی
تاریخ نگارش۱۳۷۹ش
موضوعبررسی مبانی اخلاقی و عرفانی امام‌خمینی در قالب دعا
سبکتحلیلی توصیفی
زبانفارسی
اطلاعات نشر
ناشرنشر سنبله
تاریخ نشر۱۳۷۹ش


اشک‌های پیر جماران، درس‌هایی از مناجات‌های امام کتابی به قلم احمد ضرابی است که بررسی مبانی اخلاقی و عرفانی امام‌خمینی در قالب دعا می‌باشد. این کتاب در سال ۱۳۷۹ش توسط نشر سنبله، منتشر شده است.

مؤلف

احمد ضرابی متولد ۱۳۳۸ش، روحانی، پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه می‌باشد. کتب و مقالات زیادی به قلم او منتشر شده است.

محتوا

کتاب اشک‌های پیر جماران، به برخی مبانی اخلاقی و عرفانی امام‌خمینی در قالب دعا و مناجات اشاره شده است؛ در قسمتی از این کتاب آمده، هیچ یک از موجودات هستی، وجود استقلالی در مقابل ذات حق‌تعالی ندارند و آن ذات مقدس چنانکه متفرد در الوهیت و وجوب وجود است، متفرد به جمال و بهاء کمال، بلکه متفرد در وجود است.[۱]

به اعتقاد امام‌خمینی، معصیت و اطاعت ولی نعمت، هر یک احوال مناسب خود را بر روح و جان انسان حاکم می‌کند؛ ازاین‌رو عصیان اهل معصیت به مملکت وسیع خداوند خللی وارد نمی‌کند چنانکه طاعت اهل اطاعت نیز در او افزونی نیاورد.[۲] در فرازی از این پژوهش آمده که امام‌خمینی، صراط و اوصاف آن را به طریق انسانیت تعبیر می‌کند و معتقد است که انسان‌ها در صراط هستند و صراط از متن جهنم عبور می‌کند که باطنش در آن عالم ظاهر می‌شود.[۳]

در این کتاب برای توضیح برخی مطالب، پاورقی و حواشی خوبی بیان شده است که تبیین و توضیح برخی مبانی و رویکرد دعایی امام‌خمینی می‌باشد.

ساختار

کتاب اشک‌های پیر جماران، از یک مقدمه و سه فصل سامان یافته است:

  • فصل اول درباره شهادت‌ها از جمله شهادت به سعه رحمت الهی، شهادت به مقام اولیای حق و شهادت به باریکی صراط مستقیم می‌باشد.
  • فصل دوم درباره اعترافات، فقر و مسکنت، اقرار به گناه و خطا و عرضه نیات و مقاصد به درگاه حضرت پروردگار، سخن به میان آمده است.
  • فصل سوم درباره تمناها، عشق بندگی، توفیق عبودیت، تمنای مقامات اولیاء حق و صبر و استقامت در مبارزه، سخن به میان آمده است.

وضعیت نشر

چاپ اول کتاب اشک‌های پیر جماران، در سال ۱۳۷۹ش توسط نشر سنبله، منتشر شده است.

پانویس

  1. امام‌خمینی، آداب الصلاة، ص۱۱۸-۱۱۹.
  2. امام‌خمینی، شرح چهل حدیث، ص۲۲۳.
  3. امام‌خمینی، صحیفه امام، ج۸، ص۳۲۸؛ امام‌خمینی، شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص۴۶.

منابع

  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، آداب الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ دهم، ۱۳۸۰ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ بیست و سوم، ۱۳۸۰ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۷ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.