اقشار اجتماعی از دیدگاه امام‌خمینی (کتاب)

از ویکی امام خمینی
اقشار اجتماعی از دیدگاه امام‌خمینی (کتاب)
کتاب اقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی.jpg
اطلاعات کتاب
عنوانکتاب اقشار اجتماعی از دیدگاه امام‌خمینی
نویسندهمؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی
تاریخ نگارش۱۳۹۱ش
موضوعاندیشه سیاسی امام‌خمینی
زبانفارسی
به کوششمحمدرضا طالبان و عباس پورجانی
اطلاعات نشر
مجموعهتبیان
ناشرمؤسسه چاپ و نشر عروج
محل نشرتهران
تاریخ نشر۱۳۹۱ش
نوبت چاپسوم


اقشار اجتماعی از دیدگاه امام‌خمینی، دفتر سی و هفتم از آثار موضوعی تبیان است که توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. در این مجموعه دیدگاه‌های امام‌خمینی درباره قشرها و گروه‌های مختلف فرهنگی - آموزشی، تبیین شده است.

محتوا

تبیان مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای امام‌خمینی با استناد به تألیفات ایشان، صحیفه امام و صحیفه نور درباره موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است.[۱] دفتر سی و هفتم آن به «اقشار اجتماعی از دیدگاه امام‌خمینی» اختصاص دارد. امام‌خمینی به عنوان معمار تحولات انقلابی ایران، بی‌تردید بانی نحوه‌ای از تعامل با اقشار و گروه بندی‌های داخل جامعه نیز بودند. اینکه امام به کرات ملت‏‎ ‎‏ایران را در کلیت آن مورد خطاب قرار می‌دادند هیچ گاه بدین معنا نبود که ایشان‏‎ ‎‏گوناگونی حیات اجتماعی در ایران را در نظر نداشتند. نظر امام درباره اقشار اجتماعی‏‎ ‎‏انعکاسی از جایگاه ایشان و علمای روحانی در نظام سلسله مراتب اجتماعی، درکی از‏‎ ‎‏میزان رشد طبقات متوسط جدید و نیز حال و هوای انقلابی سال‌هایی است که مخصوصاً‏‎ ‎‏از دهه چهل به بعد طی کرده‌اند. تلقی از رتبه بندی‌ها و سلسله مراتب اجتماعی، انعکاسی‏‎ ‎‏از عوامل اجتماعی یاد شده و نتیجه ترکیب آنهاست. اما عمدتاً تلقی امام از‏‎ ‎‏قشرها و طبقات اجتماعی، بسیار متأثر از تحولات بعد از انقلاب می‌باشد. بدین معنا که‏‎ ‎‏امام قشرها و دسته‌بندی‌های اجتماعی را بر اساس تحول بزرگی که در ایران پدیدار گشت،‏‎ ‎‏در نظر می‌گیرند. انقلاب اسلامی در مراحل آغازین خود، نهادینه نبود. از این‌رو، امام با‏‎ ‎‏فراخوانی‌ها و بسیج توده‌های انقلابی و مسلمان، در وقت لازم، انقلاب اسلامی را از‏‎ ‎‏خطرهای احتمالی محافظت کردند. در ابتدای انقلاب بیشتر از هر چه به وحدت‏‎ ‎‏گروه‌های اجتماعی گوناگون نیازمند بود و به تبع آن، امام نیز بیشتر از هر چیز منادی‏‎ ‎‏وحدت بودند.[۲]

ساختار

در مجموعه اقشار اجتماعی از دیدگاه امام‌خمینی که توسط محمدرضا طالبان و عباس پورجانی تدوین شده، دیدگاه‌های امام‌خمینی درباره قشرها و گروه‌های مختلف فرهنگی - آموزشی، در بخش‌های ذیل تبیین شده است:‏ ‏‏بخش اول: قشرهای فرهنگی - آموزشی شامل؛ دانشمندان، علما و اساتید حوزه و دانشگاه، معلمان، دانش آموزان و دانشجویان، روشنفکران، نویسندگان و گویندگان. بخش دوم: قشرها و صنوف که عبارتند از: حقوقدانان، حکام شرع و قضات، پزشکان و پرستاران، کارگران و کارمندان، نظامیان، کشاورزان، بازاریان، ورزشکاران، زنان و جوانان. بخش سوم: توصیه های عمومی امام‌خمینی (س) به قشرهای مختلف جامعه آمده است.[۳]

ویژگی

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان‌های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.[۴]

کتاب اقشار اجتماعی از دیدگاه امام‌خمینی بارها چاپ شده و چاپ سوم آن سال ۱۳۹۱ش می‌باشد.

پانویس

  1. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، دانشنامه امام‌خمینی، ۱۴۰۰ ش، ج۳، ص۲۳۶؛ مستوفی، تبیان‌ها، مجله حضور، ۱۳۹۱ ش، شماره ۸۳.
  2. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ۱۳۹۱ش، اقشار اجتماعی از دیدگاه امام‌خمینی، مقدمه، ص الف.
  3. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ۱۳۹۱ش، اقشار اجتماعی از دیدگاه امام‌خمینی، فهرست مطالب. ‏
  4. «اقشار اجتماعی از دیدگاه امام‌خمینی»، پرتال امام‌خمینی.

منابع

  • «اقشار اجتماعی از دیدگاه امام‌خمینی»، پرتال امام‌خمینی، تاریخ بازدید: ۴ خرداد ۱۴۰۳ش.
  • مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، دانشنامه امام‌خمینی، به کوشش سیدضیاء مرتضوی، تهران، ۱۴۰۰ش.
  • مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، قومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام‌خمینی- تبیان آثارموضوعی (دفتر سی و هفتم)، تهران، ‏‏مؤسسه چاپ و نشر عروج‏، ‏چاپ سوم،‏ ۱۳۹۱ش.
  • مستوفی، حسین، تبیان‌ها، مجموعه‌ای ارزشمند، از سخنان امام‌خمینی، مجله حضور، شماره ۸۳، ۱۳۹۱ش.