اندیشه سیاسی امام‌خمینی (حسینی)

از ویکی امام خمینی
اندیشه سیاسی امام‌خمینی (حسینی)
اندیشه سیاسی امام‌خمینی اثر حسینی.webp
اطلاعات کتاب
عنواناندیشه سیاسی امام‌خمینی
نویسندهمریم‌سادات حسینی
تاریخ نگارش۱۳۹۲ش
موضوعاندیشه سیاسی امام‌خمینی
سبکتحلیلی
زبانفارسی
تعداد صفحات۳۱۶
اطلاعات نشر
ناشرمرکز اسناد انقلاب اسلامی
محل نشرتهران
تاریخ نشر۱۳۹۲ش
نوبت چاپاول


اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی، کتابی است از موضوعات طرح تدوین تاریخ انقلاب اسلامی در مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

اهمیت

نویسنده کتاب، بر مبنای تجربۀ گذشته و آثار دیگران، بر این نظر است که مواضع عملی و نظری کاملاً متعارضی به مجموعۀ واحدی از اندیشه‌های سیاسی امام‌خمینی ارجاع شده است و این مطلب، نشان از آن دارد که بیشتر نویسندگان، در بررسی دیدگاه‌های امام‌خمینی، فقط به لایه‌های بیرونی اندیشۀ ایشان ارجاع داده‌اند و دربارۀ مبانی پیشین و معرفتی آن از منظرهای جدید تحقیق نشده است. بنابراین این کتاب کوشیده است با تعمیق سطح بررسی از لایه‌های بیرونی به لایه‌های درونی‌ترِ اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی و پرداختن به مبانی اندیشۀ ایشان در فلسفه، عرفان و اندیشۀ سیاسی اسلام، داوری در باب برداشت‌های متعارض را ضابطه‌مند کند و به درک درست اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی و مبانی آن نزدیک شود.[۱]

ساختار

ساختار این کتاب، شامل فهرست مطالب، مقدمه، پیشگفتار و چهار بخش است. هر بخش، به فصول جداگانه‌ای تقسیم شده است:

بخش اول، امام‌خمینی و طرح نظریۀ حکومتی شیعه:

 1. سیاست در قلمرو کلام،
 2. خاستگاه جدید سیاست و حکومت در اندیشۀ امام‌خمینی،
 3. تحول در اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی؛

بخش دوم، مبانی فلسفی و نظری اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی:

 1. مبانی فلسفی و نظری اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی،
 2. فلسفۀ نظری،
 3. فلسفۀ عملی؛

بخش سوم، تمایزات روش‌شناسی اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی:

 1. روش‌شناسی اندیشۀ سیاسی شیعه،
 2. روش‌شناسی اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی،
 3. نتایج تمایز روشی امام‌خمینی؛

بخش چهارم، بنیادهای عرفانی اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی:

 1. بررسی نسبت منطقی-تحلیلی عرفان و سیاست،
 2. پیوند سیاست و عرفان در اندیشۀ امام‌خمینی.

پایان‌بخش کتاب، نتیجه‌گیری، کتابنامه و فهرست نمایه است.[۲] در کتابنامه، فهرست و مشخصات ۱۲۶ کتاب، ۴۳ مقالۀ پژوهشی و ۱۵ پایگاه اینترنتی آمده است.

وضعیت نشر

کتاب اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی، به قلم مریم‌سادات حسینی، در سال ۱۳۹۲ش، به همت مؤسسۀ فرهنگی هنری و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، منتشر شد. چاپ اول این کتاب در ۳۱۶ صفحه و شمارگان ۱۵۰۰ نسخه بود.[۳]

پانویس

 1. حسینی، اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی، ص ۱۹-۲۰.
 2. حسینی، اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی، ص۷-۱۳.
 3. حسینی، اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی، مشخصات نشر.

منابع

 • حسینی، مریم، اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی، تهران، مؤسسۀ فرهنگی هنری و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۲ش.