۲۱ تیر

از ویکی امام خمینی
 • نامه به خدیجه ثقفی؛ خانوادگی (۱۳۵۳)
 • حکم به موسوی خوئینی ها جهت تنظیم برنامه های رادیو- تلویزیون (۱۳۵۸)
 • نامه به علی توحیدی؛ تسلیت درگذشت مهدوی (۱۳۵۸)
 • سخنرانی در جمع اهالی مریوان و سنندج و پرسنل گردان ۶۲؛ احکام مترقی اسلام (۱۳۵۸)
 • سخنرانی در جمع کارکنان روزنامه جمهوری اسلامی؛ اهمیت مجلس خبرگان (۱۳۵۸)
 • سخنرانی در جمع نمایندگان کمیته امور صنفی؛ اهمیت قانون اساسی (۱۳۵۸)
 • بیانات در جمع هیأت مدیره بنیاد مسکن؛ اعلام کارهای انجام شده (۱۳۵۸)
 • سخنرانی در جمع نمایندگان سازمان پیشمرگان مسلمان کرد؛ پیروزی اسلام (۱۳۵۹)
 • سخنرانی در جمع بانوان شمیران؛ شکست طرح کودتا در ایران- تقویت روح (۱۳۵۹)
 • پیام تشکر به نخست وزیر کره؛ تسلیت فاجعه هفتم تیر (۱۳۶۰)
 • پیام تشکر به رئیس جمهور الجزایر؛ تبریک حلول ماه مبارک رمضان (۱۳۶۰)
 • پیام تشکر به رئیس جمهور گینه؛ تبریک عید سعید فطر (۱۳۶۲)
 • پیام تشکر به رئیس جمهور مالدیو؛ تبریک عید سعید فطر (۱۳۶۲)
 • سخنرانی در جمع مسئولان نظام و اقشار مختلف مردم؛ تهذیب نفوس (۱۳۶۲)