۵ فروردین

از ویکی امام خمینی
  • نامه به محمد یزدی؛ رفع اختلاف بین روحانیون (۱۳۵۰)
  • پیام به اقشار مردم؛ جشنهای ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی (۱۳۵۲)
  • نامه به مصطفی اشرفی؛ صرف بخشی از سهم امام (ع) برای نشر کتب (۱۳۵۶)
  • پیام به مسلمانان جهان به مناسبت صلح مصر و اسرائیل (۱۳۵۸)
  • سخنرانی در جمع گروه تبلیغات قم؛ رفراندم جمهوری اسلامی (۱۳۵۸)
  • سخنرانی در جمع نمایندگان عشایر لرستان؛ جنایات شاه- لزوم وحدت (۱۳۵۸)
  • پیام تشکر به پال لوسونیز؛ تبریک عید نوروز (۱۳۶۰)
  • پیام تشکر به گوستاو هوساک؛ تبریک عید نوروز (۱۳۶۰)