استکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام‌خمینی (کتاب)

از ویکی امام خمینی
استکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام‌خمینی (کتاب)
کتاب استکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی.jpg
اطلاعات کتاب
عنواناستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام‌خمینی
نویسندهمؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی
تاریخ نگارش۱۳۹۴ش
موضوعاندیشه سیاسی امام‌خمینی
زبانفارسی
به کوششعلیرضا حاجی‌زاده و محمود دارینی
اطلاعات نشر
ناشرمؤسسه چاپ و نشر عروج
محل نشرتهران
تاریخ نشر۱۳۹۴ش
نوبت چاپچاپ چهارم


استکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام‌خمینی، دفتر سی و یکم از آثار موضوعی تبیان‌ها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. آمریکا سردمدار استکبار جهانی، آمریکا و انقلاب اسلامی ایران و توصیه‌های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانی از جمله مباحث این مجموعه می‌باشد.

محتوا

تبیان مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای امام‌خمینی با استناد به تألیفات ایشان، صحیفه امام و صحیفه نور درباره موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است.[۱] دفتر سی و یکم آن به «استکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام‌خمینی» اختصاص دارد.

استکبار، شیوه تفکر و منش عملی قدرتمندان زر و زور و در اصطلاح قرآنی خصلتی از کفر است‎ ‏که با سلطه‌گری و خودبزرگ‌بینی، دیگران را ضعیف پنداشته و آنها را زیر سلطۀ خود درآورده‌اند. روحیه استکباری و برتری‌جویی در ساخت سیاسی یک جامعه یا یک نظام حکومتی موجب‎ ‏می‌شود تا آن نظام سلطه‌گر خود را برتر و بالاتر از دیگران بپندارد و مبانی فکری، اعتقادی،‎ ‏فرهنگی، نظامی، اقتصادی و سیاسی خود را بهتر از دیگران بداند و با آنها مبارزه نماید.[۲]

در نگاه امام‌خمینی از آنجایی که مهمترین اهداف اصلی امریکا و استکبار در منطقه دفاع از موقعیت اسرائیل،‎ ‏چپاول ذخایر و منابع اقتصادی کشورهای منطقه و مقابله رو در رو با ارزش‌های اعتقادی‎ ‏مسلمانان ایران و منطقه بوده است، اتحاد همه مسلمانان می‌تواند خنثی کننده سیاستهای‎ ‏توطئه گرانه امریکا باشد.[۳]

ساختار

کتاب استکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام‌خمینی در گروه اجتماعی حوزه معاونت پژوهشی موسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی و به همت علیرضا حاجی‌زاده و محمود دارینی،‏ استخراج و تنظیم شده است. این کتاب مشتمل بر چهار بخش است:‏

 • بخش اول تحت عنوان استکبار جهانی، به کلیات و سیاست‌های عملی استکبار در جهان‎ ‏پرداخته شده است. ‏
 • بخش دوم امریکا به عنوان سردمدار استکبار جهانی مطرح و به موضوعاتی چون: امریکا‎ ‏شیطان بزرگ و سیاست‌های امریکا در برخورد با جهان اسلام پرداخته می‌شود.
 • بخش سوم موضوع امریکا و انقلاب اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این‎ ‏بخش برخورد امریکا با انقلاب اسلامی و موضع‌گیری امام‌خمینی در برابر امریکا مطرح شده‎ ‏است. ‏
 • بخش چهارم به توصیه‌های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانی و شیطان بزرگ اختصاص‎ ‏یافته است.[۴]

‏ویژگی

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان‌های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.[۵]

کتاب استکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام‌خمینی بارها چاپ شده و چاپ چهارم آن سال ۱۳۹۴ش می‌باشد.

پانویس

 1. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، دانشنامه امام‌خمینی، ۱۴۰۰ ش، ج۳، ص۲۳۶؛ مستوفی، تبیان‌ها، مجله حضور، ۱۳۹۱ ش، شماره ۸۳
 2. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ۱۳۹۴ش، استکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام‌خمینی، مقدمه، ص الف.
 3. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ۱۳۹۴ش، استکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام‌خمینی، مقدمه، ص ج.
 4. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ۱۳۹۴ش، استکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام‌خمینی، فهرست. ‏
 5. «استکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام‌خمینی»، پرتال امام‌خمینی.

منابع

 • مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، استکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام‌خمینی- تبیان آثارموضوعی (دفتر سی و یکم)، تهران، ‏مؤسسه چاپ و نشر عروج‏، ‏چاپ چهارم،‏ ۱۳۹۴ش.
 • «استکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام‌خمینی»، پرتال امام‌خمینی، تاریخ بازدید: ۴ خرداد ۱۴۰۳ش.
 • مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، دانشنامه امام‌خمینی، به کوشش سیدضیاء مرتضوی، تهران، ۱۴۰۰ش.
 • مستوفی، حسین، تبیان‌ها، مجموعه‌ای ارزشمند، از سخنان امام‌خمینی، مجله حضور، شماره ۸۳، ۱۳۹۱ش.