شناخت قرآن (کتاب)

از ویکی امام خمینی
شناخت قرآن (کتاب)
کتاب شناخت قرآن پژوهشی در پرتو مکتب عرفانی .jpg
اطلاعات کتاب
عنوانشناخت قرآن پژوهشی در پرتو مکتب عرفانی
نویسندهجواد کسار
مترجممحمدعلی سلطانی
تاریخ نگارش۱۳۸۹ش
موضوعتبیین آرای تفسیری امام‌خمینی
سبکتوصیفی
زبانفارسی
اطلاعات نشر
ناشرمؤسسه چاپ و نشر عروج
محل نشرتهران
تاریخ نشر۱۳۸۹ش
نوبت چاپچاپ اول


شناخت قرآن پژوهشی در پرتو مکتب عرفانی ترجمه کتاب فهم القرآن، دراسة علی ضوء السلوکیة کتابی به قلم جواد کسار است که به تبیین آرای تفسیری امام‌خمینی می‌پردازد. این کتاب در سال ۱۳۸۹ش توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج منتشر شده است.

محتوا

کتاب شناخت قرآن، به مجموعه قواعد، آراء و مبانی تفسیری امام‌خمینی پرداخته شده است. در قسمتی از این کتاب آمده، جهان هستی، همه کتاب‌ها، نشانه‌ها، کلمه‌ها و صحیفه‌های الهی هستند. جهان، کتاب یا قرآن تدوینی است که قرائتی افقی دارد و انسان قرآنی است که قرائتی انفسی دارد و قرآن لفظی، تعبیر لفظی از وجود انسان است و صورت نوشتنی برای وجود تکوینی است.[۱]

از این جهت است که امام‌خمینی معتقد است همه موجودات حتی جماد و نبات، کتاب الهی است که سالک الی الله و مجاهد فی سبیل‌الله از صفحات آن کتاب، اسماء و صفات الهی را به اندازه ظرف وجودی خود می‌خواند.[۲] به باور ایشان، رازهای قرآن جز با طهارت کشف نمی‌گردد و کسی باطن آن را لمس نمی‌کند مگر آن‌که طهارتی که قرآن گفته داشته باشد؛ لذا راهی در معارف الهی پیموده نمی‌شود مگر آنکه انسان در ابتدا از ظاهر شریعت و متأدب به آداب شریعت شود.[۳] امام‌خمینی معتقد است این کتاب جامع الهی که در آن از معرفت ذات الهی تا معرفت افعال می‌باشد، هر طبقه به قدر استعداد خود از آن ادراکی دارند.[۴]

از جمله مباحث مورد توجه در این پژوهش، بحث از اشارات و برداشت‌های قرآنی است، امام‌خمینی با استناد به آیه «لا تقربوا الصَّلوة و أنتم سُکاری»[۵] معتقد است باید عبادت از روی نشاط و بهجت به جا آورده شود و از تکلف و کسالت به کلی احتراز شود.[۶]

ساختار

کتاب شناخت قرآن، مشتمل بر یک مقدمه و چهار بخش می‌باشد: بخش اول درباره علوم قرآنی و اصول تفسیری است که دارای ده فصل است

 1. فصل اول درباره امکان شناخت
 2. فصل دوم درباره نیاز به تفسیر
 3. فصل سوم درباره تفسیر و اهداف آن
 4. فصل چهارم درباره تفسیر به رأی
 5. فصل پنجم درباره نظریه درجه‌بندی شناخت
 6. فصل ششم درباره موانع فهم قرآن
 7. فصل هفتم درباره مجادله ظاهر و باطن
 8. فصل هشتم درباره عصری بودن قرآن
 9. فصل نهم درباره حروف مقطعه
 10. فصل دهم درباره سلامت قرآن از تحریف می‌باشد.

بخش دوم درباره طرح آشتی بین عارف، فیلسوف و فقیه است.

بخش سوم درباره نمونه‌های تفسیری و اشاره‌های قرآنی، سخن به میان آمده است.

بخش چهارم درباره خاطرات روزانه قرآنی می‌باشد.

حاشیه

کتاب شناخت قرآن، دارای حاشیه‌های فراوانی است که به مناسبت متن‌های مختلف کتاب، بیان شده است، در این حواشی به اقسام ظلمت در نگاه امام‌خمینی، معرفی برخی نویسندگان و آثار علمی آنها و بیان رویکردهای تفسیری آنان می‌باشد.

هدف از نگارش، هماهنگی بین رویکردهای سه‌گانه عرفانی و فلسفی و فقهی امام‌خمینی و نقل نمونه‌هایی از تفسیر ایشان می‌باشد.

وضعیت نشر

چاپ اول کتاب شناخت قرآن، در سال ۱۳۸۹ش توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی منتشر شده است.

پانویس

 1. جواد کسار، شناخت قرآن پژوهشی در پرتو مکتب عرفانی، ص۳۶۸.
 2. امام‌خمینی، شرح دعای سحر، ص۱۹۴ و ۳۲۱.
 3. امام‌خمینی، شرح چهل حدیث، ص۸.
 4. امام‌خمینی، آداب الصلاة، ص۱۸۵.
 5. سوره نساء، آیه۴۳.
 6. امام‌خمینی، آداب الصلاة، ص۲۴.

منابع

 • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، آداب الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ دهم، ۱۳۸۰ش.
 • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ بیست و سوم، ۱۳۸۰ش.
 • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، شرح دعاء السحر، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۳ش.
 • کسار، جواد، شناخت قرآن پژوهشی در پرتو مکتب عرفانی، مترجم: محمدعلی سلطانی، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.